Om Genbrug til Syd

Genbrug til Syd er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. Det danske udstyr bruges på forskellige måder til at skabe udvikling blandt verdens fattige. Midlerne er en del af den danske udviklingsbistand.  

Læs mere om, hvordan du søger støtte hos Genbrug til Syd

Overordnede mål for Genbrug til Syd

Fattigdomsbekæmpelse 

For GTS betyder målet med dansk udviklingssamarbejde, at arbejdet særligt skal sikre fattige mennesker bedre vilkår. Forsendelserne forventes derfor at rette sig særligt mod områder og tiltag, der er med til at bekæmpe fattigdom, hvor fattige mennesker ikke har adgang til eksempelvis sundheds- eller uddannelsesmæssige ydelser, så som sundhedsklinikker eller folkeskoler, der lever op til rimelige standarder. Derfor kan der f.eks. ikke gives støtte til forsendelser, der sikrer, at et velfungerende privathospital kan modtage dansk udstyr, så velstillede patienter kan modtage en endnu bedre behandling. 

Bæredygtig udvikling

Det er vigtigt, at indsatsen sker ’bæredygtigt’, dvs. at udstyret er miljømæssigt forsvarligt, og at sydpartneren selv kan anvende og vedligeholde det. Det er altså ikke nok at konstatere en mangel på en bestemt type udstyr; brugen af det skal også respektere miljøhensyn, og udstyret skal kunne anvendes effektivt til at understøtte det udviklingsarbejde, sydpartneren er engageret i.

Civilsamfund

Dansk udviklingspolitik fremhæver vigtigheden af demokrati og menneskerettigheder; et område hvor folkelige organisationer i civilsamfundet spiller en særlig rolle. GTS-bevillinger skal derfor sikre fattige mennesker i det pågældende lokalsamfund en større indflydelse og en forbedring af deres rettigheder og vilkår. Hvis f.eks. en lokal folkeskole modtager skoleborde og brugte computere, er det vigtigt, at skolens lærere og ledelse arbejder sammen med forældrene og andre relevante civilsamfundsgrupper for at sikre sig, at skolens nye muligheder også smitter af på det omgivende samfund. GTS’ interesse omhandler ikke kun udstyret og den enkelte institution, men også hvordan udstyret anvendes i forhold til lokalsamfundet.

Folkelig forankring 

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi lægger vægt på, at udviklingssamarbejdet tilrettelægges, så det sikrer folkelig forankring i Danmark, dvs. at flest mulige danskere har mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet. Her spiller GTS en vigtig rolle som en støtteform, der kan engagere grupper, som ofte ikke på anden vis er involveret i udviklingssamarbejdet. GTS henvender sig derfor særligt til danske foreninger, som ønsker at inddrage andre medborgere i arbejdet: f.eks. gennem indsamlings- og renoveringsaktiviteter eller ved, at foreningen gennemfører oplysningsarbejde om levevilkår i det pågældende udviklingsland. 

Ny strategi for Genbrug til Syd 2019-2023

GTS-brugere, renoveringsværkstederne og GTS' sekretariat har fra august 2017 til november 2018 arbejdet på en ny strategi for GTS-puljen for 2019-2023. Denne strategi kommer til at sætte den overordnede ramme for GTS fra januar 2019. Læs den nye strategi her.