Verdensmålene

I september 2015 vedtog verdens ledere FNs 17 Verdensmål. De 17 mål favner bredere end 2015-målene, fordi de involverer hele verden. Dermed er der ikke kun fokus på udvikling i det globale Syd, men på bæredygtig udvikling i hele Verden. 

Hvis du har lyst til at involvere Verdensmålene i din organisations kommunikationsarbejde, kan du hente en power point-præsentation her, hvor de seks mål, som Genbrug til Syd særligt arbejder for, er afbilledet. Du kan selv redigere i skabelonen, så den passer til jeres organisation.

Der er meget mere kommunikationsmateriale at finde på Verdensmålenes egen hjemmeside, som både findes på dansk og engelsk.

Du kan læse mere om Genbrug til Syds arbejde med Verdensmålene i dette review.