Vedligeholdelse

For at kvalitetssikre forsendelsen skal vedligeholdelse inkluderes i planlægningsfasen. 

Allerede før forsendelsen er det vigtigt at stille sig selv, sydpartneren og modtageren kritiske spørgsmål:

 • Kan sydpartner assistere slutmodtager i brug og vedligehold?
 • Kan slut modtager anvende udstyret? - Er der brugsanvisninger på et forståeligt sprog?
 • Kan udstyret repareres lokalt? - Kan man få reservedele lokalt?
 • Kan slutmodtager samle udstyret?  
 • Hvem står for oplæring af personale og frivillige i anvendelse af udstyret? 

Vedligeholdelsesplan

Skal forsendelsen og det tilhørende projekt blive en succes er det afgørende, at der er lavet en plan for vedligehold om monitorering. Den gode vedligeholdelsesplan svare på spørgsmålene: Hvem gør hvad hvornår? 

 • Hvad gør den danske organisation og hvornår?
 • Hvad gør sydpartneren og hvornår?
 • Hvad gør modtageren og hvornår? 

Disse tre spørgsmål besvares før forsendelsen, ved modtagelsen og efter. 

Monitorering

En vigtig del af kvalitetssikringen er opfølgningen på vedligeholdelsesplanen. 

Sydpartner tjekker, at modtager har en plan for:

 • Hvem står for vedligehold?
 • Hvad vedligeholdet består i?
 • Hvornår gennemføres vedligehold?

Sydpartner tjekker, at modtager overholder denne plan. 

Sydpartner og modtager rapporterer fejl, mangler og udfordringer til den danske organisation – efter f.eks. to måneder og 14 måneder.

Den danske organisations opgave er at følge op med partnerorganisationen: 

 • Tjek at sydpartner og slutmodtager har ovenstående på plads og at den gennemføres.
 • Fortæl GTS hvordan dette er planlagt i ansøgningen
 • Saml erfaringer op efter 2 mdr. og 14 mdr.
 • Anvend den indsamlede viden til at forbedre efterfølgende forsendelse.