Told

Donationer, der betragtes som en velgørende aktivitet, er normalt fritaget for told og afgifter. Derfor giver GTS ikke tilskud til at dække udgifter til told og afgifter.

Exemption Certificate

Når der ansøges om støtte, skal der derfor bekræftes, at modtager er berettiget til at blive fritaget for told og afgifter. Det er sydpartneren, der skal søge om fritagelse hos relevante myndigheder ved at få lavet et Exemption Certificate hos de lokale myndigheder inden forsendelsen sendes fra Danmark.

For at kunne få told- og afgiftsfritagelse er det i de fleste lande et krav, at jeres lokale partner er registreret som NGO eller modtageren er registreret som en uddannelsesinstitution, sundhedsinstitution eller lignende. Reglerne for registrering som NGO/institution varierer fra land til land. Derfor skal både sydpartneren og den danske forening sætte sig grundigt ind i reglerne i det pågældende modtagerland. Det er for det meste nødvendigt, at sydartneren ansøger om fritagelse fra sag til sag. 

Hvis det ikke er muligt at få toldfritagelse før containeren er afsendt

I nogle lande er det ikke muligt at opnå toldfritagelse, før containeren er afsendt fra Danmark. I sådanne tilfælde kan man i ansøgningen beskrive, hvordan man sikrer sig, at der kan skaffes toldfritagelse.

Toldfritagelsen skal efter en bevilling sendes til GTS så hurtigt som muligt, og GTS skal informeres, hvis der opstår problemer med at opnå toldfritagelse.  

Alle ansøgere er forpligtet til at dække udgifter til told og afgifter i modtagerlandet, såfremt partnerorganisationen ikke opnår toldfritagelse (Exemption Certificate).