Reservedele og supplerende udstyr

Det kan til tider være nødvendigt at sende supplerende udstyr eller reservedele med som en del af forsendelsen. I visse tilfælde er det et krav. 

Behovet for renovering plus eventuelle tilskud til indkøb af supplerende udstyr eller reservedele skal beskrives i ansøgningen til GTS. For at I kan få tilskud til indkøb af supplerende udstyr og reservedele, skal den danske forening lave en liste over det ønskede udstyr og et prisoverslag for de forskellige genstande. Prisoverslaget og begrundelsen for udstyret skal beskrives i ansøgningsskemaet.