Strategisk brug af udstyr

En GTS-forsendelse skal bidrage til andet end driften og være en katalysator til at skabe en forandring. Følgende punkter beskriver måder at bruge udstyret strategisk:

  • Modtagelse af udstyr fra en GTS forsendelse kan gøre sydpartneren i stand til at øge omfanget af den igangværende indsats, f.eks. ved at sundhedsklinikken kan behandle flere patienter eller at landsbyskolen kan modtage flere elever.
  • Udstyret kan styrke kvaliteten af sydpartnerens udviklingsarbejde, f.eks. ved anvendelse af computere i undervisningen.
  • Udstyr fra Danmark kan fungere som en ’magnet’ i forhold til at tiltrække yderligere ressourcer til sydpartnerens udviklingsarbejde, f.eks. i form af øgede indtægter fra brugerbetaling eller ved at offentlige myndigheder er mere villige til at yde driftstilskud til institutionen.
  • Forsendelsen og det bredere samarbejde med den danske organisation kan medvirke til, at sydpartneren bedre kan positionere sig i forhold til samarbejdspartnere og lokale myndigheder og derved opnå større lokal anerkendelse. Udstyret kan vise andre i lokalsamfundet, at det er væsentligt at prioritere hensynet til fattige medborgere, og forsendelsen kan have en afsmittende effekt på den anerkendelse, som organisationen møder i hverdagen. Dette kan bane vejen for et stærkere og mere mangfoldigt civilsamfund – og dermed for en mere demokratisk udvikling.
  • Udstyret kan give sydpartneren mulighed for at nå ud til særligt prioriterede målgrupper, f.eks. ved at tilbyde sundhedsydelser eller undervisningsadgang til grupper i lokalsamfundet, som hidtil har været afskåret herfra.
  • Udstyret kan bruges som forhandling, hvor der til gengæld for udstyret f.eks. gives gratis sundhedsydelser eller skolegang. 

Eksempler på strategisk brug

Vi har samlet en række gode historie med fokus på den strategiske brug:

GTS vil gerne indsamle gode eksempler på forsendelser og udstyr, der bruges strategisk. Har I fået en bevilling fra GTS og synes I, at I er lykkedes særligt godt med det strategiske, hører vi meget gerne fra jer på genbrugtilsyd@dmr.org.