Partnerskaber

Genbrug til Syd forstår partnerskab som et langsigtet og forpligtende samarbejde mellem to eller flere civilsamfundsorganisationer:

  • Et samarbejde hvor organisationernes forskellige ressourcer og færdigheder forenes i fælles aktiviteter, som til sammen bidrager til udviklingen af lokalsamfund til gavn for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper.
  • Et samarbejde hvor organisationernes kapacitet og legitimitet styrkes gennem gensidig læring og udvikling.

Kittet i et godt partnerskab består blandt andet af fælles visioner, fælles engegement, mellemfolkelige relationer, gensidighed, ansvarlighed og tillid.

Læs mere

Hvorfor partnerskaber?

Partnerskaber - hvordan? 

Redskaber