Oplysningsaktiviteter

I forbindelse med en ansøgning til GTS kan I søge støtte til en oplysningsaktivitet. Der kan søges op til 10.000 kroner. 

Formålet med oplysningsarbejdet

Formålet med oplysningsarbejdet under GTS er at udbrede kendskabet til jeres sydpartner og forholdene i modtagerlandet. Der er altså tale om bredere kommunikation end kun at formidle om selve udstyret og forsendelsen. GTS-puljen vil tilskynde brugerne til at bruge kræfter på oplysningsarbejdet og tilbyder at rådgive om udformning af konkrete oplysningsindsatser. 

I det oplysningsarbejde, der får støtte fra GTS, bliver der lagt vægt på oplysningsaktiviteter, der belyser følgende:

 • Sydpartnerens arbejde med at forbedre forholdene for det pågældende land/område eller inden for et særligt tema (f.eks. sundhed, uddannelse).
 • De globale, regionale eller lokale forhold, der fastholder mennesker i fattigdom og om, hvordan forsendelsen er med til at ændre på disse vilkår.
 • Partnerskaber mellem en dansk organisation og en sydpartner og de særlige kvaliteter, som et udviklingsarbejde baseret på en stor frivillig indsats bringer. 

Oplysningsaktiviteter i Danmark finansieret af en GTS-bevilling skal have et bredere sigte end blot at henvende sig til foreningens egne medlemmer. Tilsvarende kan GTS-bevillinger ikke anvendes til aktiviteter, der har til formål at rejse bidrag til foreningens arbejde eller til at rekruttere nye medlemmer og frivillige.

Følgende udgifter kan dækkes:

 • Udvikling og produktion af oplysningsmaterialer.
 • Direkte omkostninger til events, udstillinger, offentlige møder etc.
 • Transportudgifter i forbindelse med oplysningsaktiviteter.
 • Rejser og ophold for besøgende fra Syd som led i f.eks. foredragsturne eller andre aktiviteter.

Følgende udgifter kan ikke dækkes:

 • Indsamlinger og aktiviteter der primært sigter mod fundraising.
 • Foreningens almindelige kommunikation med baglandet.
 • Honorarer til medlemmer/aktive/frivillige/ansatte i den ansøgende organisation.
 • Aktiviteter der alene har karakter af kulturel udveksling, mellemfolkelig kontakt eller integration.

Støtte til hjemmesider

Mange af de danske foreninger, der modtager støtte fra GTS, har deres primære kommunikation med danskere via digitale medier. At drive en hjemmeside er også for mange frivillige i foreninger en konkret og god opgave. Da langt størstedelen af foreningerne har forsendelser og samarbejdet med partnere i syd som primære formål, er indholdet på hjemmesiderne i høj grad præget af oplysning.

Derfor er det muligt at søge om støtte til udvidelse, opdatering eller oprettelse af hjemmesider som en oplysningsaktivitet under GTS. 

Læs her om vilkårene for støtte til hjemmesider

Sådan søger I

Der kan kun søges om oplysningsmidler i forbindelse med en forsendelse. For at søge om midler til en oplysningsaktivitet skal det særlige bilag udfyldes (find bilaget her). Bilaget kan enten vedhæftes ansøgningen eller eftersendes til genbrugtilsyd@cku.dk

Rådgivning om oplysningsarbejdet

GTS sekretariat rådgiver gerne om oplysningsarbejdet. Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for idéer, vejledning og hjælp.

I kan også finde inspiration i denne guide med seks trin - Hent 'Forberedelse til oplysningsarbejdet hos Genbrug til Syd'.

I 2013 gennemførte DMRU et review af oplysningsarbejdet i GTS, som lancerer en række konkrete idéer til oplysningsarbejde. Læs reviewet her.