Feedback og klager

For at sikre, at de midler, der gives fra Genbrug til Syd, forvaltes bedst muligt, tager Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) gerne imod feedback og klager.

Feedback eller klage sendes til dmru@dmr.org

Henvendelser vil blive drøftet af DMRUs sekretariatschef samt bestyrelsesformanden, der vil afgøre et forløb for den modtagne information. Henvendelser arkiveres internt hos DMRU.  

Alle henvendelser vil blive anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af praksis i forbindelse med bevillinger fra Genbrug til Syd.