Renoveringsværksted Aalborg

Renoveringsværksted Aalborg samler, renoverer og pakker udstyr for Genbrug til Syds brugere.

I Aalborg er der særligt fokus på hospitalsudstyr.

Det er vigtigt for renoveringsværkstedet, at kvalitet i det sundhedsudstyr, der sendes ud, er i orden.

I forbindelse med forsendelser af særligt teknisk udstyr, tages der kontakt til den modtagende partner ude, så man er helt sikre på, at der er den viden og det tekniske set up, der er nødvendigt for, at udstyret virker. Der er også et ønske om et tæt samarbejde med den danske organisation.  

Udstyr

Primært hospitalsudstyr

 • Hospitalssenge
 • Hygiejneartikler (sæbe, sprit)
 • Engangsartikler (fx handsker)
 • Kørestole
 • Rollatorer
 • Enklaver
 • Bårer
 • Røntgenapparater*
 • Ultralydsscannere*
 • Operationslamper*

Derudover

 • Computere

Har I ønsker, om noget særligt hospitalsudstyr, så tag direkte kontakt til Renoveringsværksted Aalborg, der måske kan hjælpe.

*Ved det højteknologiske udstyr kræves det, at der er den nødvendige viden og set up ude til at modtage og bruge det. 

Kontakt

Renoveringsværksted Aalborg

Skydebanevej 98

9000 Aalborg

Peter Attrup

E-mail: attrup@aalborg.dk 
Telefon: 99 82 53 16