Partnerskabsrejser

GTS kan give støtte til, at I kan besøge jeres partner i forbindelse med forsendelsen.

Partnerskabsrejsen anvendes til at styrke partnerskabet mellem den danske forening og Sydpartneren, og Sydpartnerens kapacitet til at udføre udviklingsarbejde.

Partnerskabsrejser er således en del af partnerskabet med Syd-partneren, og bør have høj prioritet i samarbejdet. Der vil ofte kunne hentes inspiration til arbejdet ved at deltage i kurserne under GTS. 

Formålene med partnerskabsrejser kan f.eks. være, at:

  • I kan vurdere effekten af det udstyr, I har doneret og danne jer et overblik over, om der er behov for flere donationer.
  • I kan opnå kendskab til det bredere udviklingsarbejde, som udføres af Syd-partneren samt deres forhold til andre aktører i området.
  • I kan engagere jeres forening i arbejdet med at støtte Syd-partnerens generelle kapacitet til at udføre udviklingsarbejde og afsøge andre muligheder for støtte.
  • Partnerskabsrejsen kan også finde sted før forsendelsen med det formål at undersøge hvilket udstyr det vil give mening at sende på baggrund af en undersøgelse af de fysiske omstændigheder og lokale kompetencer.

En partnerskabsrejse bør, bortset fra tilsyn med forsendelsen, omfatte en bredere dialog med partneren om fremtidigt samarbejde og partnerskab. Partnerskabsrejsen kan f.eks. omfatte en undersøgelse af partnerens kapacitet og behov for støtte via privat indsamlede midler eller offentlige midler, som er tilgængelige i Danmark. Dialogen bør dokumenteres og kan typisk relatere sig til kriterierne og/eller kurserne under GTS om støtte til civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene.

Her finder I redskaber, som kan bruges på en partnerskabsrejse

Følgende udgifter kan dækkes

  • billet
  • visum
  • vaccinationer
  • forsikring
  • overnatning
  • lokal transport.

Forplejning dækkes ikke.

jazzandclassical.com