Partnerskaber - hvordan?

Partnerskab kræver tid! Det er ofte en langvarig og forpligtende proces at etablere et robust partnerskab, og partnerrelationen skal vedligeholdes gennem fælles aktiviteter og samtale.  

Der findes mange forskellige typer partnerskab. I Genbrug til Syd er partnerskabet ofte knyttet direkte op på forsendelse af brugt udstyr fra Danmark og et fælles ønske om at gøre en forskel. Her udgør partnerskabet et middel til effektivt at modtage og distribuere udstyret fra Danmark og dermed bidrage til udviklingen af lokalsamfund; men partnerskaberne skal også gerne bidrage til målsætningen om at opbygge stærke civilsamfundsorganisationer.

I opstarten af et partnerskab skal partnerne lære hinanden kende og drøfte de gensidige forventninger til samarbejdet. Det er særligt vigtigt at:

 • Opstille klare mål for samarbejdet
 • Lægge en plan for hvordan man vil nå de fælles mål
 • Sætte ord på hvad den enkelte partner bidrager med
 • Lave en klar og tydelig rollefordeling
 • Blive enige om fremtidsperspektivet for samarbejdet

Det anbefales at udarbejde en kortfattet samarbejdsaftale når partnerskabet etableres. I finder en skabelon for partnerskabsaftaler (værktøj 1) under Redskaber.

Når partnerskabet er etableret skal man jævnligt vurdere hvordan det går med de fælles aktiviteter og samarbejdet. Det er særligt vigtigt at:

 • Monitorere hvordan det går med at nå de fælles mål
 • Opsamle gode og dårlige erfaringer, som man kan lærer
 • Sætte ord på eventuelle problemer i partnerskabet
 • Afstemme forventninger til det fortsatte samarbejde
 • Anerkende hinandens bidrag

For at den lokale partner er i stand til at udføre sine opgaver bedst muligt, er det vigtigt løbende at være opmærksom på områder hvor partneren eventuelt mangler kapacitet; det kan f.eks. være i forhold til administrative rutiner, i forhold til at inddrage lokalbefolkningen eller forhandle med myndighederne, eller i forhold til at kunne stå på egne ben den dag den danske organisation måske vælger at trække sig fra samarbejdet. 

Som dansk organisation er det særligt vigtigt at være opmærksom på den lokale partners sårbarhed. Nogle lokale partnere er f.eks. meget afhængige af deres danske partner; fordi de ikke har andre væsentlige finansieringskilder og fordi deres aktiviteter er centreret omkring det bidrag som kommer fra Danmark i form af brugt udstyr. Hvis der er tale om en sårbar partner, er det vigtigt, at:

 • Den danske organisation tager ansvar for at opbygge partnerens kapacitet
 • Der er en klar aftale om partnerskabets tidshorisont og en solid plan udfasning, som træder i kraft i god tid før partnerskabet ophører

Hvis partnerskabet ikke er indledt med en god og grundig snak om samarbejdet, anbefales det at udnytte den først kommende mulighed, eventuelt i forbindelse med en partnerskabsrejse, til at tale nærmere om samarbejdsgrundlag, mål, forventninger mm. 

Hvis partnerskabet grundlæggende er veletableret, er det en god ide med jævne mellemrum at tage temperaturen på partnerskabet og partnerens kapacitet - f.eks. i forbindelse med en partnerskabsrejse. 

jazzandclassical.com