*|MC:SUBJECT|*
Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd
View this email in your browser
NYHEDSBREV
Velkommen til Genbrug til Syds efterårsnyhedsbrev

I dette nyhedsbrev gør vi opmærksom på at Genbrug til Syds årsmøde er lige rundt om hjørnet, vi sætter spot på Verdensmålene, og så siger vi velkommen til en ny praktikant og farvel til en medarbejder.

Hvis I har feedback til nyhedsbrevet, ønsker til indhold eller information, der mangler, hører vi som altid meget gerne fra jer på genbrugtilsyd@dmr.org.

God læselyst!


Nyheder


Genbrug til Syds årsmøde 2018

Igen i år afholder Genbrug til Syd årsmøde på Brogården ved Middelfart, 26.-27. oktober 2018. Vi starter kl. 16 fredag og slutter ca. 15.30 lørdag.

Årsmødet er din årlige mulighed for at møde andre foreninger, der arbejder med forsendelser, renoveringsværkstederne og sekretariatet fra Genbrug til Syd. Her kan vi tale med hinanden om oplevelser, udfordringer og erfaringer. I år er fokus på strategien for Genbrug til Syd for de kommende 5 år. Efter gennemgang af Verdensmålene vil vi sammen beslutte, hvilke vi især vil bidrage til og hvordan.

Deltagerbetalingen til årsmødet er 200 kr. pr. deltager og dækker overnatning og mad. Transportomkostningerne skal jeres forening selv dække. Der må max deltage 2 personer pr. ansøger/forening.

Tilmeldingsfrist: fredag den 21. september - tilmelding skal ske via vores hjemmeside.

Efter den 1. oktober sendes en opkrævning for deltagerbetaling. Du er først endeligt tilmeldt, når denne er betalt.

Der er mulighed for 30 min. individuel rådgivning fra en GTS-konsulent fredag 12.30 – 15.30. Rådgivning er KUN mulig, hvis man på forhånd har booket en tid på genbrugtilsyd@dmr.org og fået den bekræftet.

Vi glæder os til et godt årsmøde - Velkommen

Genialt Genbrug - skal din organisation have magasiner og plakater?

Genbrug til Syd udgav i marts i år magasinet Genialt Genbrug, der tager udgangspunkt i en håndfuld gode GTS-historier med særligt fokus på strategisk brug af udstyr.

Det er gratis for ansøgere, der har fået en bevilling igennem Genbrug til Syd at modtage magasinet og en tilsvarende plakat (størrelse A2). Skriv til genbrugtilsyd@dmr.org og hør hvordan I kan modtage det nye materiale - vi tager naturligvis en stak med til årsmødet.

Du kan læse magasinet elektronisk her.

Vigtige datoer

Herunder får du et overblik over vigtige datoer for Genbrug til Syd. Vi opfordrer til, at du også holder øje med kalenderen på hjemmesiden


Ansøgningsfrister

5. november: Ansøgningsfrist til GTS-puljen


Andre arrangementer

26.-27. oktober: Årsmøde 2018

Velkommen til Niels

Vi byder her på GTS velkommen til Niels Pambi, der under et praktikforløb over de næste tre måneder her på sekretariatet, skal komme med anbefalinger til brugen af ViewWorld app'en. Niels fortæller:

"Med termer som usability, kritisk teori, og feltarbejde, skal jeg i løbet af de næste tre måneder sætte mig gevaldigt ind, i hvad ViewWorld er for en størrelse, hvordan DMR bedst muligt får udnyttet dets potentiale, samt hvordan man sikrer sig, at brugerne og deres behov er i fokus hele vejen."

Farvel til Maria

Mange af GTS-brugerne kender Maria N. Hastrup som værende kommunikationsmedarbejder hos GTS over de sidste godt 3 år.

Maria har nu valgt at søge nye udfordringer, og har fået arbejde hos Danmission, hvor hun skal arbejde mere programnært med dialogprojekter på Zanzibar i Tanzania.

Vi ønsker Maria god vind fremover og takker for et godt samarbejde.

Nyt GTS-review sætter fokus på Verdensmålene


Et nyt eksternt review af hvordan Genbrug til Syd bidrager til opfyldelsen af Verdensmålene er netop kommet ud. Reviewet beskriver hvordan GTS, igennem forsendelser af medicinsk udstyr og skolemøbler, blandt andet arbejder med Verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og Verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse).

GTS sikrer at velfungerende udstyr genanvendes og bidrager dermed til nedbringelse af affaldsmængder i Danmark, når udstyret i stedet for skrotning anvendes af Sydpartnere. Derfor bidrager GTS til Verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion).

Thomas Spanner, puljekoordinator for GTS fortæller: ”Udover at opfylde konkrete behov såsom senge på hospitaler eller borde og stole i klasseværelser, så styrker GTS-puljen partnerskab omkring udviklingssamarbejdet. Sammen med danske partnere bliver civilsamfundet i syd vigtige aktører lokalt, og værdien af dette engagement bidrager til opfyldelsen af Verdensmål 17, der omhandler at støtte partnerskaber for handling. GTS er et samarbejde mellem den danske stat, civilsamfunds i Danmark, renoveringsværksteder, private og virksomheder, civilsamfund i syd og de institutioner der får glæde af udstyret. Civilsamfundet holder lokale skoler og hospitaler ansvarlige for at sikre god uddannelse og sundhed for alle medborgere. Dette partnerskab er helt enestående på mange måder”

Du kan læse den eksterne rapport, om hvordan GTS kan bidrage til opfyldelse af Verdensmålene her.

Du kan også blive klogere på Verdensmålene ved at læse mere på Verdensmålenes hjemmeside.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*