*|MC:SUBJECT|*
Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd
View this email in your browser
NYHEDSBREV
GTS-teamet er nu tilbage fra sommerferie og har taget fat på arbejdet med de indkomne ansøgninger fra august-runden. Derudover er vi i fuld gang med at planlægge et godt og spændende årsmøde.

Dette nyhedsbrev har først og fremmest fokus på årsmødet, men der er også datoer på arrangementer det næste stykke tid, så I kan sætte kryds i kalenderne allerede nu.

Og så er der gode nyheder for organisationer, der gerne vil nå at sende en container mere i 2017. GTS åbner nemlig op for flere ansøgninger per organisation. Læs mere om dette nederst i nyhedsbrevet.

Vi glæder os til gode ansøgninger og til at se mange af jer i Middelfart til oktober.

GTS-teamet

Årsmøde 2017

Genbrug til Syd afholder hvert år et årsmøde, hvor GTS-brugerne mødes over to dage. På årsmødet er der oplæg, ligesom GTS-brugerne kan møde sekretariatet. Og så er der selvfølgelig tid til, at man kan tale med hinanden om oplevelser, udfordringer og erfaringer.

I år afholdes årsmødet er den 27.-28. oktober. Som tidligere år mødes vi på Brogården i Middelfart. Vi starter kl. 16 om fredagen og slutter ca. kl. 15.30 om lørdagen.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 18. september.

Program for årsmødet følger senere, men der vil igen i år være tid i landegrupper og spændende workshops.

Deltagerbetalingen til årsmødet er 150 kr. per deltager og dækker overnatning og mad. Transportomkostningerne skal jeres forening selv dække. Der må max deltage 2 personer per ansøger/forening.

TILMELD JER ÅRSMØDET HER

Rådgivning i forbindelse med årsmødet

I forbindelse med årsmødet i Middelfart vil det være muligt at få individuel rådgivning i blandt andet kommunikation, ansøgning, projektudvikling, økonomi eller ViewWorld.

Der er følgende tider til rådgivning fredag den 27. oktober:
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

Ønsker I rådgivning, så skriv til genbrugtilsyd@dmr.org med jeres ønsker til tid og emne. Tiderne gives efter først-til-mølle-princippet.

GTS åbner op for flere ansøgninger

Grundet nedskæringer af GTS-puljen har det tidligere kun været muligt for organisationer at søge puljen en gang om året per partner.

GTS åbner nu - i den sidste ansøgningsrunde i 2017 - op for, at organisationer kan søge to gange per partner. Det betyder altså, at I kan søge i november-runden, selvom i tidligere i 2017 har modtaget en bevilling.

Ansøgningsfristen er den 6. november, kl. 16.

Det er et krav for at ansøge, at der er indsendt afrapportering for alle tidligere forsendelser senest en måned før ansøgningsrunden, altså den 6. oktober.

Har I spørgsmål, kan I kontakte GTS-teamet på genbrugtilsyd@dmr.org.

Vigtige datoer

Herunder får du et overblik over vigtige datoer for Genbrug til Syd. Vi opfordrer til, at du også holder øje med kalenderen på hjemmesiden.


Workshops

27. september, 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, Århus
28. september, 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, København
Læs mere og tilmeld jer her

10. og 11. januar, 2018: ViewWorld-workshop i Århus og København
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mere info følger.

Ansøgningsfrister

6. november: Ansøgningsfrist
12. februar, 2018: Ansøgningsfrist


Andre arrangementer

27.-28. oktober: Årsmøde
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*