Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd

Dette nyhedsbrev blev sendt ud torsdag den 15. september. 

*|MC:SUBJECT|*
Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd
View this email in your browser
NYHEDSBREV
Velkommen til endnu et nyhedsbrev fra Genbrug til Syd.
Her kan du læse lidt om, hvad der er sket og kommer til at ske for GTS det næste stykke tid. Vi håber, nyhedsbrevet er til god brug for jer. Vi hører altid gerne fra jer på genbrugtilsyd@dmr.org, hvis I har ønsker til indhold, ros eller ris.

39 ansøgninger i august-runden

Til ansøgningsfristen den 22. august var der kommet 39 ansøgninger om støtte til forsendelser. Som sædvanligt dækker ansøgningerne mange forskellige lande, projekter og partnere. I øjeblikket er alle de mange spændende ansøgninger ved at blive læst igennem og bedømt. Vi regner med at kunne sende afgørelserne i uge 39.

Sidste ansøgningsrunde i 2016 er 7. november. Såfremt I påtænker at søge i starten af 2017, opfordrer vi jer til om muligt at ansøge i november i stedet, da der i år vil være flere midler til rådighed end næste år. Bemærk i øvrigt, at vi i år dispenserer fra reglen om kun en bevilling per partner per år.

Årsmøde

Den 28.-29. oktober mødes vi igen til årsmøde på Brogården i Middelfart. Vi glæder os til to spændende dage, hvor vi bl.a. skal høre tilbagemeldinger fra reviewet af Genbrug til Syd, deltage i forskellige workshops og mødes i landegrupper. Derudover er der også tid til socialt samvær med de andre GTS-brugere.

Det koster 150 kr. per person at deltage i årsmødet, og der kommer mere præcist program, når vi nærmer os mere. Tilmeld dig allerede nu - deadline er den 25. september. Tilmeld dig her


Finansloven 2017

I skrivende stund er politikerne i fuld gang med at forhandle om regeringens udspil til en finanslov for 2017. De gode nyheder for Genbrug til Syd er, at puljen bringes tilbage til kun at være beskåret med 25% i forhold til 2015-niveauet. Den ekstra besparelse på 10%, der kom til i slutningen af 2015, gjalt altså kun for 2016. Det betyder, at puljen i 2017 vil være på 8,8 mio. kroner.

Da der stadig forhandles, kan der dog ske ændringer, så intet er sikkert, før en endelig aftale er på plads. I GTS-teamet følger vi med i udviklingen og er i løbende kontakt med Udenrigsministeriet om puljens egenskaber, gode resultater og muligheder i fremtiden.

Review om Genbrug til Syd

Hen over foråret og frem til sommeren blev der lavet et review af Genbrug til Syd. Det var et overordnet review af Genbrug til Syd, der undersøgte relevansen af denne mulighed for støtte under Danida samt administrationen af puljen. Konsulenten bag reviewet, Flemming Gjedde-Nielsen fra Konsulentnetværket mødtes med en række GTS-brugere i løbet af foråret. Herfra skal der lyde en stor tak til alle jer, der tog jer tid til at snakke med Flemming samt tog jer tid til at besvare det udsendte spørgeskema

Reviewet konkluderer en række positive ting om GTS som pulje, om de danske organisationers arbejde og om DMRUs forvaltning af puljen. Vi glæder os til at dele flere detaljer om reviewet med jer til årsmødet.


Andre nyheder fra hjemmesiden

Tilmelding til årsmødet er åbnet
Kalundborgegnens Produktionsskole nyt renoveringsværksted

Vigtige datoer

Herunder får du et overblik over vigtige datoer for Genbrug til Syd. Vi opfordrer til, at du også holder øje med kalenderen på hjemmesiden.


Workshops og rådgivning

11. oktober, 17.00-19.00: ViewWorld-workshop, Aarhus
13. oktober, 17.00-19.00: ViewWorld-workshop, København
Tilmeld jer her

28. oktober, 12.30-15.30: Rådgivning, Brogården (i forbindelse med årsmødet).
Book tid her


Ansøgningsfrister

7. november: Ansøgningsfrist


Andre arrangementer

28.-29. oktober: Årsmøde
Tilmeld dig årsmødet her

Nyt fra renoveringsværkstederne

Der er blevet lavet en helt ny side om renoveringsværkstederne på GTS’ hjemmeside. På www.genbrugtilsyd.dk/renovering kan I nemt få et overblik over værkstederne, hvilke udstyr de har, og hvem I skal kontakte for mere information. Der er også blevet lavet små film, så I kan få et indblik i livet på renoveringsværkstederne.

Materialet er blevet indsamlet i forbindelse med GTS teamets årlige besøg hos renoveringsværkstederne.

To nye renoverningsværksteder
Derudover er GTS glade for at byde velkommen til to nye renoveringsværksteder. Det drejer sig om Kalundborgegnens Produktionsskole, der primært arbejder med cykler og Genbrug og Donation, der får udstyr fra hospitalerne i Region Hovedstaden København.

Genbrug og Donation åbner den 22. september og inviterer i den forbindelse til reception.
Læs mere her


Den gode historie:
Christina og computerne

I Tanga i Tanzania har Østafrikas Venner sendt computere til børnehjemmet og skolen Comfort Nusery School. Det er der mange af skolens elever, der har nydt godt af. En af dem er Christina, der som 12-årig kom til børnehjemmet. Christina var dygtig i skolen og lærte hurtigt at bruge de danske computere. Hun bestod sin grundskoleuddannelse med gode karakterer og blev klar til gymnasiet. ”Jeg er glad for, at vi har modtaget computere fra en partner i Danmark”, fortæller Christina: ”Det har gjort, at det har gået mig rigtig godt, efter jeg er startet på gymnasiet”.

Selvom Christina er forældreløs og kom til gymnasiet fra et børnehjem, så har hun på grund af sin computerundervisningen på Comfort ikke været bagud. ”Faktisk vidste jeg mere om computere, da jeg startede på skolen, end mange af mine nuværende klassekammerater”, forklarer Christina. Sin ekstra viden har hun dog brugt til at lære de andre på skolen om computere.

Christina vil gerne være endnu dygtigere til at bruge computere, for hun vil nemlig gerne være sekretær, når hun bliver voksen.

Historien er skrevet på baggrund af et interview med Christina, som Østafrikas Venner har lavet.
Hør hele Christinas og andres historier her

Buzzword - partnerskaber

I forbindelse med en forsendelse med brugt udstyr, er partnerskaber nøglen til at lave godt udviklingsarbejde, fordi jeres partner er garant for, at udstyret bliver brugt bedst muligt ved at indgå i det udviklingsarbejde, jeres partner allerede udfører. I Danmark ved vi jo ikke præcist, hvad der sker lokalt, men det gør jeres partner. Et partnerskab handler også om, at I lærer af hinanden og dermed bliver bedre til jeres arbejde – både i Danmark og ude. Den gensidige læring og udvikling er helt central i arbejdet med at skabe et stærkt civilsamfund, som er vigtigt for udvikling.

I et partnerskab er det vigtigt, at organisationernes forskellige ressourcer og færdigheder forenes i fælles aktiviteter, som til sammen bidrager til udviklingen af lokalsamfund til gavn for fattige.

Genbrug til Syd forstår partnerskab som et langsigtet og forpligtende samarbejde mellem to eller flere civilsamfundsorganisationer. Partnerskab mellem civilsamfundsorganisationer i nord og syd har været rammen for den danske civilsamfundsbistand siden starten af 1990’erne, og partnerskab er ét af de formelle krav i Genbrug til Syd.

Genbrug til Syd støtter jeres partnerskab ved for eksempel at give midler til partnerskabsrejser. Der kan også i forbindelse med oplysningsprojekter, gives penge til at få besøg af jeres partner i Danmark, hvilke også kan være med til at styrke jeres samarbejde og partnerskab.

Genbrug til Syd har samlet en række viden og redskaber til, hvordan I kan arbejde med og videreudvikle jeres partnerskaber. Læs mere her
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*