*|MC:SUBJECT|*
Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd
View this email in your browser
NYHEDSBREV
Velkommen til Genbrug til Syds nyhedsbrev!

I dette nyhedsbrev er vi glade for at kunne lancere et helt nyt, lækkert oplysningsmateriale, som vi håber, I vil tage godt i mod og bruge i jeres kommunikationsarbejde. I kan også læse om arbejdet med app'en ViewWorld, om renoveringsværkstedernes møde og om nye bilag til ansøgningsskemaet. Og så har vi naturligvis samlet de vigtigste datoer, så I kan sætte krydser i jeres kalender.

Hvis I har feed back til nyhedsbrevet, ønsker til indhold eller information, der mangler, hører vi meget gerne fra jer på genbrugtilsyd@dmr.org

God læselyst!
GTS Teamet


Nyheder


Genialt Genbrug - nyt oplysningsmateriale

Genbrug til Syd har netop udgivet det nye oplysningsmateriale Genialt Genbrug. I et lækkert magasin fortælles fem gode historier fra Senegal, Tanzania, Moldova og Cambodja, om hvordan genbrugt dansk udstyr kan være med til at skabe udvikling. Historierne i magasinet handler alle om, hvordan udstyret er brugt strategisk, altså som en katalysator til større forandring.

Læs magasinet online her
I er meget velkomne til at dele linket på jeres sociale medier og hjemmeside.

Oplysningsmaterialet indeholder også en flot, simpel A2 plakat – magen til magasinets forside. Plakaten kan GTS-brugere bruge til at hænge op i deres lokaler eller der kan skrives på plakaten og den kan bruges til reklame for fx arrangementer.

Plakat og magasiner kan bestilles ved at skrive en mail til genbrugtilsyd@dmr.org med en adresse på, hvor det skal sendes til. Materialet er gratis for alle, der har fået en GTS-bevilling i 2016, 2017 eller 2018.
Læs mere om materialet her

ViewWorld

GTS fortsætter med at tilbyde GTS-brugere at få gratis adgang til app’en ViewWorld, der kan bruges til monitorering, rapportering og kommunikation. App’en kan gratis installeres på smartphones og tablets, og kan bruges i marken, selvom der ikke er internet. Derfor er den helt oplagt af bruge i monitoreringen af, om udstyret er ankommet til de rette steder og bliver godt brugt. App’en kan bruges af både den danske organisation og partneren ude.

Det er nu blevet et krav, at ViewWorld bruges til monitorering i skrøbelige stater og situationer. Derfor vil forsendelser til Somalia, D.R. Congo og Afghanistan få som betingelse for en bevilling, at de bruger ViewWorld.

GTS vil løbende tilbyde ViewWorld workshops. Hold øje med kalenderen på hjemmesiden for datoer.

Fra september vil GTS desuden undersøge muligheder og udfordringer ved brugen af ViewWorld. Det sker, når studerende på teknoantropologi ved Aalborg Universitet, Niels Pambi Larsen, starter et projekt med GTS. Niels vil efter sommerferien kontakte forskellige GTS-brugere med spørgsmål til brugen af ViewWorld. Vi glæder os til samarbejdet og til en spændende proces.

Vigtige datoer

Herunder får du et overblik over vigtige datoer for Genbrug til Syd. Vi opfordrer til, at du også holder øje med kalenderen på hjemmesiden.


Workshops

25. juni, 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, København
26. juni, 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, Århus
Læs mere om ansøgningsworkshopene og tilmeld dig her


Ansøgningsfrister

13. august: Ansøgningsfrist
5. november: Ansøgningsfrist


Andre arrangementer

26.-27. oktober: Årsmøde

På besøg i FN-byen

Den 2. maj holdt renoveringsværkstederne deres kvartalsmøde i FN-byen på Nordhavn i København. Her fik de en introduktion til den flotte og bæredygtige bygning, der rummer 11 FN organisationer og 1300 medarbejdere fra 108 lande, samt en gennemgang af FNs Verdensmål. Herefter fortsatte mødet med sædvanlig drøftelse af renoveringsværkstedernes arbejde, herunder planlægning af kommende tilsynsrejser, tilbagemeldinger fra rejser, fælles forhandling af emballage, betydning af persondataforordningen for anvendelse af IT-udstyr mv. Renoveringsværkstederne koordinerer indbyrdes deres lagre og hjælper hinanden med at sikre at alle forsendelser har det ønskede udstyr af højeste kvalitet.

Tak til Arne

Arne Kjærsgaard, bedre kendt som ”Mr. GTS”, er gået på pension fra renoveringsværkstedet MultiCenter Syd den 1. maj. Arne startede arbejdet med renovering af udstyr og forsendelser tilbage i 1984, og i 1990 var han med til at sikre, at Renoverings- og forsendelsespuljen blev oprettet hos Mellemfolkelig Samvirke. Arne har igennem årene leveret en utrættelig indsats for GTS. Der er gået cirka 20 containere afsted i mere end 30 år, altså har Arne indsamlet og renoveret udstyr til mere end 600 containere. Arne giver ikke helt slip på GTS endnu. Han fortsætter som medlem i GTS’ strategiudvalg og hjælper fortsat til i MultiCenter Syd. Fra GTS skal det lyde en stor tak til Arne for hans store engagement. Vi er glade for han ikke slipper GTS helt.

Nye bilag

Genbrug til Syd har opdateret to bilag til ansøgningsskemaet.
Det drejer sig om:
  • Southern Partner
  • Recieving Institutions
Bilagene er opdateret, så jeres partner nu skal underskrive dem. Derudover skal der skrives mere detaljeret, hvor udstyret skal hen og hvem der har de faglige kvalifikationer til at bruge og reparere det. Alt dette sker for at sikre bedst mulig brug af udstyret og kvalitet i forsendelserne.

Det er meget vigtigt, at det er partneren ude i verden, der udfylder de to bilag. Det er dem der ved, hvor udstyret bedst kan bruges og skabe mest mulig forandring.

De nye bilag og andre bilag til ansøgningsskemaet kan findes her.

Det betyder, at I allerede nu kan sende dem til jeres partner og få dem til at udfylde, så I i god tid er klar til ansøgningsfristen i august.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*