*|MC:SUBJECT|*
Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd
View this email in your browser
NYHEDSBREV
Sommerferien nærmer sig for de fleste, men inden den står på fridage, får I her et nyhedsbrev fra Genbrug til Syd.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer!

Nyheder


Velkommen til Thomas Spanner

Da Lisa Nørrelykke Nissen går på barsel 1. juli, overtager Thomas Spanner opgaverne som GTS koordinator.

Med 17 års erfaring inden for udvikling-, nødhjælps- og fondsarbejde, samt en kandidatgrad i International Development fra Roskilde Universitet, var Thomas Spanner et oplagt valg til at tiltræde som barselsvikar og overtage Lisas opgaver hos Genbrug til Syd.

Thomas har tidligere arbejdet i forskellige udviklingsmæssige sammenhænge, og har varetaget en lang række forskellige administrative, programrelaterede og ledelsesmæssige opgaver. Hos Mission Øst har han for eksempel været nødhjælpskoordinator, og været ansvarlig for større nødhjælpsaktiviteter i Afghanistan og Tajikistan. Derudover har Thomas i en årrække været aktiv hos Baptistkirken i Danmark som programkoordinator, og stået i spidsen for en lang række udviklingsprojekter i lande som Burundi, Rwanda, Indien og Vietnam.Thomas har flere erfaringer med internationalt udviklingsarbejde, og har arbejdet direkte i en lang række udviklingslande, herunder Nigeria og Burundi, men har også arbejdet fra Baltimore i USA.

Thomas overtager det overordnede ansvar som GTS koordinator, og bliver primær kontaktperson i forbindelse med ansøgningsrunder, afrapportering og generel rådgivning for brugere.

Vi er rigtig glade for at kunne byde velkommen til Thomas, og vi glæder os meget til at arbejde sammen med ham den kommende tid.

Ansøgningsrunden i august

Næste ansøgningsfrist er 21. august kl 16. Vi åbner dog allerede ansøgningsskemaet i slutningen af juni, så der tages højde for, at mange af jer er på sommerferie.

Vi afholder ansøgningsworkshops 21. og 22. juni – læs mere under Vigtige datoer.
Husk, at der i 2017 er åbnet op for at langt flere lande kan modtage støtte. Nogle af jer har måske partnere i lande, der i længere tid ikke har kunnet modtage Danida støtte. Tjek derfor oversigten over lande der kan modtage støtte her.

Søg om støtte til en ny hjemmeside

I forbindelse med, at en dansk organisation søger om støtte til forsendelse af en container, kan der søges oplysningsmidler til informations- og kommunikationsarbejde i Danmark. Her kan I blandt andet få dækket udgifter til et besøg fra jeres partner eller tryk af plakater. Men nu kan I også få penge til at få lavet en ny hjemmeside, eller opgraderet jeres eksisterende.

For at kunne få støtte til hjemmesiden kræves det, at der er tale om en hjemmeside, der primært oplyser om udviklingsarbejdet i Syd. Derudover dækker GTS ikke driftsudgifter, men udelukkende udgifter i forbindelse med udvikling af noget nyt.

Hvis I ønsker at søge støtte til arbejde med jeres hjemmeside, er det en god idé at søge rådgivning hos GTS teamet forud for jeres ansøgning. Kontakt os her

Andre nyheder på hjemmesiden

Få festivalgrej fra Roskilde Festival

Vigtige datoer

Herunder får du et overblik over vigtige datoer for Genbrug til Syd. Vi opfordrer til, at du også holder øje med kalenderen på hjemmesiden.


Workshops

21. juni, 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, København
22. juni, 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, Århus
Læs mere om ansøgningsworkshopene og tilmeld dig her


Ansøgningsfrister

21. august: Ansøgningsfrist
6. november: Ansøgningsfrist


Andre arrangementer

27.-28. oktober: Årsmøde

Udstyrets betydning i det daglige arbejde

I maj var DMRU og Computergruppen på tilsynsrejse i Moldova med særligt fokus på, hvordan computere sendt gennem GTS-forsendelser bruges. Computerne er primært uddelt til folkeskoler og efter samtaler med lærerne på skolerne var meldingen fra dem klar: ”Computerne har øget både vores og elevernes motivation. Eleverne er meget mere interesserede i undervisningen, når vi bruger computerne, og vi kan allerede se det på elevernes resultater". Lærerne lagde meget energi i at afsøge programmer til brug i undervisningen. Mange skoler valgte at fordele computerne til forskellige faglokaler sådan, at der fx i undervisning i kemi eller sprog kunne suppleres med brug af computerprogrammer.
På nogle skoler er der adgang til internet, hvilket gav lærerne mulighed for at kommentere direkte på elevernes opgaver online: ”Vi har nu meget bedre mulighed for at imødekomme den enkelte elevs niveau og på den måde målrette undervisningen bedre. ”

Vi vil opfordre jer til, når I er på partnerskabsrejse at tale med de institutioner, der har modtaget udstyr – både dem, der lige har modtaget udstyr og dem, der har modtaget flere år tilbage, for at få deres beskrivelse af hvilken betydning udstyret har haft for deres arbejde - udover at dække det helt konkrete behov.

Den gode historie: Computere har boostet produktionsskole i Moldova


For et halvt år siden var produktionsskolen "Scoala Profesionala" i Riscani, Moldova langt fra digital, men det ændrede sig, da de modtog computere med en GTS-forsendelse.

På skolen bruges computerne nu flittigt af alle eleverne - både svejserne, kokkene, tømrerne og mange andre faggrupper. Eleverne får til eksamen ekstra point, hvis de kan inddrage brugen af computer ved fx at lave en PowerPoint-præsentation, og så bruger eleverne computerne til at finde mere information og få mere viden.

Den eneste IT-lærer på skolen har, efter de modtog computerne for et halvt år siden, udviklet et fast curriculum for undervisning i computerne. Hun rådgiver desuden de andre faglærere om, hvilke programmer de kan bruge i deres undervisning af de forskellige faggrupper.

Danske computere i Moldova bliver altså brugt til at booste hele produktionsskolens arbejde - til glæde for eleverne, der bliver endnu bedre rustet til deres fremtid.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*