Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd

Dette nyhedsbrev blev sendt ud i starten af juni 2016. 

*|MC:SUBJECT|*
Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd
View this email in your browser
NYHEDSBREV
Velkommen til Genbrug til Syds nye nyhedsbrev. Vi håber, I tager godt i mod det!

Vi har valgt at lave et nyhedsbrev for at sikre, at nyheder og informationer fra sekretariatet når ud til alle, der har interesse i GTS.

Du har fået nyhedsbrevet, fordi du har modtaget en bevilling fra GTS i 2014, 2015 eller 2016. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du framelde dig nederst. Er der andre fra din organisation, der også skal have nyhedsbrevet, kan de tilmelde sig her.

Vi planlægger at sende nyhedsbrev ud fem gange om året, så bliv ved med at holde øje med vores hjemmeside, hvor vi løbende vil skrive om nye tiltag, tilbyde workshops og fortælle om ansøgningsrunderne.

Hvis I har feed back til nyhedsbrevet, ønsker til indhold eller information, der mangler, hører vi meget gerne fra jer på genbrugtilsyd@dmr.org


Nyheder


Mulighed for to bevillinger i 2016

Det har i 2016 været muligt at få adgang til yderligere midler i GTS-puljen, sådan at 2016 ikke bliver så presset økonomisk som forventet trods besparelserne. Derfor vil der i resten af 2016 være dispensation for reglen om, at man ikke kan modtage to bevillinger med samme partnerskab om året. Såfremt I allerede har modtaget en bevilling i 2016, kan I derfor søge igen ved de to sidste runder i 2016. Husk dog, at I skal have afrapporteret den nuværende bevilling 1 måned forinden ansøgningsfristen.

Vi vil desuden opfordre jer, der havde planlagt at søge i starten af 2017 om at søge i slutningen af 2016, og dermed skabe luft i budgettet for 2017.

Nyt oplysningsmateriale

Genbrug til Syd har udviklet et oplysningsmateriale, der gratis kan bruges af alle, der har fået en bevilling fra Genbrug til Syd. Materialet er inddelt i tre forskellige temaer - uddannelse, sundhed og træning - og indeholder:
  • Foldere
  • Historier
  • Videoer
  • Billeder
  • Inspiration til Facebook-opslag
  • Inspiration til oplæg
Læs mere om materialet og bestil foldere


Andre nyheder på hjemmesiden

Få brugt campingudstyr fra Roskilde Festival
Ændring: Værdi af det udsendte udstyr
Peter Blum Samuelsen ny sekretariatschef hos Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Læs flere nyheder her

Vigtige datoer

Herunder får du et overblik over vigtige datoer for Genbrug til Syd. Vi opfordrer til, at du også holder øje med kalenderen på hjemmesiden.


Workshops

28. juni, 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, København
29. juni, 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, Århus
Læs mere om ansøgningsworkshopene og tilmeld dig her


Ansøgningsfrister

22. august: Ansøgningsfrist
7. november: Ansøgningsfrist


Andre arrangementer

28.-29. oktober: Årsmøde

Udstyr

GTS teamet har netop afsluttet en besøgsrunde hos de fem forskellige renoveringsværksteder. Det har været lærerigt og meget positivt at besøge de dygtige ansatte og frivillige, der sikrer, at det udstyr, der sendes ud er i god kvalitet.

Vi vil fremover bruge nyhedsbrevet på at dele renoveringsværkstedernes og jeres erfaring fra brug af forskelligt udstyr. Dette kunne være hvordan man bedst muligt sikrer korrekt brug af udstyret, hvordan man sikrer vedligeholdelse af udstyret lokalt, eksempler på hvordan der tages højde for lokale miljøforhold og andet interessant.

Den gode historie

Skal vi høre om jeres projekt her?

På denne plads i nyhedsbrevet vil vi give plads til gode historier fra jeres projekt og partner. Det kan være, at det går særligt godt med at bruge udstyret strategisk. Eller, at en af dem, der har modtaget udstyret har oplevet en helt fantastisk udvikling.

Send jeres historie og et billede til kommunikationsmedarbejder, Maria N. Hastrup.

Vi glæder os til at høre fra jer og læse jeres gode historier!

Buzzword

I hvert nyhedsbrev tager vi fat i et buzzword fra udviklingsarbejdet. Denne gang oplysning.

Hos Genbrug til Syd er det muligt at få penge til oplysningsarbejdet, men hvad mener man egentlig med oplysning? I Genbrug til Syds vejledning står der: "Formålet med oplysningsarbejdet er at udbrede kendskabet til jeres Syd-partner og forholdene i modtagerlandet." I oplysningsarbejdet skal I altså fortælle om, hvordan livet er, der hvor I sender udstyret hen, og fortælle om hvordan jeres partner arbejder med at skabe forandring og udvikling.
De penge man kan få til at lave oplysningsarbejde kan bruges på mange forskellige måder. I kunne fx invitere en af jeres partnere til Danmark og tage rundt på skoler og fortælle om livet i det land, hvor han/hun kommer fra. Eller I kan sende en fotograf til jeres projekt for at få taget billeder, der kan bruges i udstillinger. Mange vælger at holde møder for at tiltrække nye medlemmer og frivillige, men det er ikke det, oplysningsmidlerne er tænkt til fra Danidas side. Det kan dog være en positiv ekstra gevinst ved et godt oplysningsarbejde, at I får flere medlemmer og frivillige.

Genbrug til Syd er altid klar til at rådgive om, hvordan I får lavet noget rigtig godt oplysningsarbejde. Kontakt kommunikationsmedarbejder, Maria N. Hastrup, hvis I vil have et møde eller en snak over telefonen.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*