*|MC:SUBJECT|*
Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd
View this email in your browser
NYHEDSBREV
Velkommen til endnu et nyhedsbrev fra Genbrug til Syd. Her kan du læse mere om, hvad der rører sig i puljen, finde vigtige datoer til kalenderen og få inspiration til jeres arbejde.

Hvis I har feed back til nyhedsbrevet, ønsker til indhold eller information, der mangler, hører vi meget gerne fra jer på genbrugtilsyd@dmr.org


Nyheder

Ny vejledning og skema

I forbindelse med den første ansøgningsrunde i 2017, den 27. marts vil vi lancere et revideret ansøgningsskema og en revideret vejledning. Formålet et gøre det mere enkelt at søge og mere tydeligt hvilke kriterier, der er for at søge Genbrug til Syd.

Ændringerne vil blive præsenteret på ansøgningsworkshop i Århus d. 20/2 og i København 22/2, hvor ansøgningsskemaet og vejledningen også vil ligge klar. Tilmeld jer på linket længere nede i dette nyhedsbrev.

Vi hører meget gerne fra jer, hvad I synes om både vejledningen og særligt om det reviderede skema. Skriv gerne til os, hvis I har konkrete forslag til forbedringer.


Bliv ViewWorld Superbruger

GTS tilbyder fem danske organisationer at blive superbrugere af mobilapp’en ViewWorld. ViewWorld kan bruges til at indsamle information til blandt andet rapporter og til kommunikation.
Som superbruger vil I få tilknyttet en konsulent, der over et år vil hjælpe jer med at udnytte app’ens potentialer fuldt ud. I vil få:
 • Opstartsmøde, hvor I sammen sætter jer mål
 • Løbende rådgivning og hjælp
 • Midtvejsmøde, hvor I evaluerer, hvordan det går med at nå målet
Som superbruger forpligter I jer til efterfølgende at hjælpe andre GTS-brugere med ViewWorld blandt andet ved at afholde lokale træninger.
Send en ansøgning på max 1 side til mnh@dmr.org, hvor I svarer på følgende:
 • Hvordan bruger I ViewWorld nu?
 • Hvem i jeres organisation vil deltage i forløbet?
 • Hvordan kunne I godt tænke jer at bruge ViewWorld i jeres organisation fremadrettet?
Ansøgingen skal sendes senest den 12. februar.


Forsendelser til Somalia

Vi oplever en stigende interesse fra organisationer, der ønsker at sende udstyr til Somalia. Samtidig er Somalia også en kontekst, der er skrøbelig grundet de mangeårige uroligheder. I det lys er det vigtigt at være særlig opmærksom på, hvordan vi sikrer, at udstyret kommer de rette til gode og kan vedligeholdes.

Vi inviterer derfor til en workshop, hvor vi dels vil give tilbagemeldinger på en tilsynsrejse, vi har haft til Somalia og høre jeres feedback på, hvad vi kan gøre for at styrke GTS forsendelser til Somalia.

Målgruppen for workshoppen er organisationer, der har haft GTS forsendelser til Somalia. Tilmeld jer på på linket længere nede i dette nyhedsbrev.

Vigtige datoer

Herunder får du et overblik over vigtige datoer for Genbrug til Syd. Vi opfordrer til, at du også holder øje med kalenderen på hjemmesiden. Husk, at du løbende kan kontakte sekretariatet for rådgivning om ansøgning, økonomi og kommunikation.


Workshops

30. januar 17.00-19.00: Forsendelser til Somalia, København
31. januar, 17.00-19.00: Forsendelser til Somalia, Århus
Læs mere og tilmeld dig

20. februar, kl 16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, Århus
22. februar,16.30-18.30: Ansøgningsworkshop, København
Læs mere og tilmeld dig

17. maj, 16.30-18.30: Kommunikation og oplysning, Århus
18. maj, 16.30-18.30: Kommunikation og oplysning, København
Læs mere og tilmeld dig

Briller

Der er ikke mange, der ved det, men på både MultiCenter Syd og Kalundborgegnens Produktionsskole har de kassevis af briller, som er klar til at blive sendt ud til verden.

Når brillerne kommer til renoveringsværkstederne tester og sorterer produktionsskoleeleverne dem. Det vil sige, at modtagerne meget nemt kan finde ud af, hvor meget styrke, der er i hvert enkelt par briller.

Hvis I som dansk organisation samarbejder med jeres partner om sundhedsarbejde, kan briller måske være med til at give jeres partner endnu bedre muligheder for at skabe udvikling. Det kræver naturligvis, at personale ude ved, hvordan de tester syn, men her kan I fx søge midler til en ekspertrejse, hvor en dansk optiker kan tage ud og lære jeres partner, hvordan man bedst muligt hjælper mennesker med synshandicap.

Brillerne er ikke altid lige smarte eller i nutidigt design, men det er heldigvis ligegyldigt. For det menneske, der modtager et par briller efter ikke at have kunne se ordentligt i mange år, kan brillerne give en bedre hverdag og skabe muligheder i både arbejde og fritid.

Kontakt MultiCenter Syd eller Kalundborgegnens Produktionsskole, hvis I vil sende briller ud.

Den gode historie: Farmaceuter uden Grænser

Egentligt troede Farmaceuter uden Grænser slet ikke, de kunne søge midler fra Genbrug til Syd. Men da deres partner i Tanzania, Kilimanjaro School of Pharmacy ønskede sig et bibliotek og tidligere farmaceutstuderende i Danmark gerne ville donere deres gamle bøger, forsøgte de alligevel at søge penge til forsendelsen. Og det lykkedes!

I oktober 2016 var de ca. 800 bøger ankommet, og i et tomt rum i Tanzania stod den danske bibliotekar, Trine F. Søndergaard, den danske farmaceut Karen Chan og den tanzaniske bibliotekar Careen Nuhu og kiggede på hinanden og bøgerne. Så begyndte det omfattende arbejde med at etablere et bibliotek.
I midten af november åbnede biblioteket og både studerende og undervisere blev budt indenfor med lege, dansk slik og introduktion til bibliotekssystemet. Nu arbejdes der på at få brugen af bøger implementeret i undervisningen.

Biblioteket er naturligvis godt for skolens elever, fordi det gør det muligt for dem at søge ekstra viden og dygtiggøre sig inden for det farmaceutiske fag. Men skolen bruger også biblioteket til at etablere et udvidet samarbejde med det nærliggende universitetshospital og i deres arbejde med at få skolen anerkendt af det tanzaniske system som en bacheloruddannelse. Forsendelsen af bøger til Kilimanjaro School of Pharmacy er altså meget mere end de enkelte bøger. Og derfor er samarbejdet om forsendelsen mellem Farmaceuter uden Grænser drevet af frivillige i Danmark og skolen ved foden af det smukke Kilimanjaro-bjerg en rigtig god historie.

Buzzword

I hvert nyhedsbrev tager vi fat i et buzzword fra udviklingsarbejdet. Denne gang strategisk brug af udstyr.

En GTS-forsendelse skal have et bredere sigte end blot at fortsætte et allerede igangværende arbejde. Udstyret skal bidrage til andet end driften og være en katalysator til at skabe en forandring. Det kalder vi strategisk brug af udstyr, og det kan fx være at:
 • Modtagelse af udstyr fra en GTS forsendelse kan gøre sydpartneren i stand til at øge omfanget af den igangværende indsats, f.eks. ved at sundhedsklinikken kan behandle flere patienter eller at landsbyskolen kan modtage flere elever.
 • Udstyret kan styrke kvaliteten af sydpartnerens udviklingsarbejde, f.eks. ved anvendelse af computere i undervisningen.
 • Udstyr fra Danmark kan fungere som en ’magnet’ i forhold til at tiltrække yderligere ressourcer til sydpartnerens udviklingsarbejde, f.eks. i form af øgede indtægter fra brugerbetaling eller ved at offentlige myndigheder er mere villige til at yde driftstilskud til institutionen.
 • Forsendelsen og det bredere samarbejde med den danske organisation kan medvirke til, at sydpartneren bedre kan positionere sig i forhold til samarbejdspartnere og lokale myndigheder og derved opnå større lokal anerkendelse. Udstyret kan vise andre i lokalsamfundet, at det er væsentligt at prioritere hensynet til fattige medborgere, og forsendelsen kan have en afsmittende effekt på den anerkendelse, som organisationen møder i hverdagen. Dette kan bane vejen for et stærkere og mere mangfoldigt civilsamfund – og dermed for en mere demokratisk udvikling.
 • Udstyret kan give sydpartneren mulighed for at nå ud til særligt prioriterede målgrupper, f.eks. ved at tilbyde sundhedsydelser eller undervisningsadgang til grupper i lokalsamfundet, som hidtil har været afskåret herfra.
 • Udstyret kan bruges som forhandling, hvor der til gengæld for udstyret f.eks. gives gratis sundhedsydelser eller skolegang.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*