*|MC:SUBJECT|*
Nyhedsbrev fra Genbrug til Syd
View this email in your browser
NYHEDSBREV
Velkommen til Genbrug til Syds vinternyhedsbrev

Vi runder året af med et nyhedsbrev, hvor vi sætter spot på det kommende år for Genbrug til Syd: Nye ansøgningsrunder, strategi for 2019-2023 og et kommende review af puljen er alt sammen på tapetet.

Derudover byder vi velkommen tilbage til Lisa, som kommer tilbage på kontoret efter at have været på barselsorlov, og vi byder velkommen til Mette, der er ny kommunikationsmedarbejder hos Genbrug til Syd.

Endelig sætter vi spot på FN's Verdensmål hos Genbrug til Syd. Derfor har vi været i Uganda med Verdensmålsbrillerne på, for at se hvordan en GTS-forsendelse egentlig er med til at støtte op om Verdensmålene.

Hvis I har feedback til nyhedsbrevet, ønsker til indhold eller information, der mangler, hører vi som altid meget gerne fra jer på genbrugtilsyd@dmr.org.

God læselyst!

Nyheder

Genbrug til Syd har to ansøgningsrunder i 2019

I 2019 vil der kun være to ansøgningsrunder i februar og august frem for de sædvanlige tre. Det skyldes at vi i 2018 fik så mange ansøgninger, at vi i november ikke havde tilstrækkeligt med midler til at godkende alle støtteværdige ansøgninger. Nogle af disse projekter bliver godkendt i 2019, hvorfor der vil være én mindre runde. Du kan læse mere om hvornår næste ansøgningsrunde er på Genbrug til Syds hjemmeside.

Ny strategi for 2019-2023

Genbrug til Syds strategi for de kommende fem år er blevet behandlet under årsmødet og godkendt af DMRUs bestyrelse. Derfor kommer den til at danne rammen omkring puljens virke fra 2019 og frem til 2023. Strategien, som du kan læse her, er GTS-brugerne, renoveringsværkstederne og Genbrug til Syds sekretariats tanker om, hvordan puljen skal udvikle sig og kommer til at indgå som centralt element i Genbrug til Syds fremtid, sådan som det besluttes af puljens ejer, Udenrigsministeriet.

GTS skal under review i januar 2019

Genbrug til Syd kommer under Udenrigsministeriets lup, når puljen kommer under review i januar 2019. DMRU ser frem til at få nye øjne på GTS-puljen, og til at lære hvordan vi kan blive endnu bedre til at forvalte GTS-puljen fremover.

Tak for et godt årsmøde

Det var som altid dejligt at se så mange veloplagte deltagere til Genbrug til Syds Årsmøde 2019, der blev afholdt 26.-27. oktober. Vi håber, at alle jer der deltog fik en masse ud af det. Der er i den forbindelse udgivet en lille artikel på Globalnyt.dk, som tager udgangspunkt i årsmødet og nogle af GTS-brugerne - den kan læses her.

Gik du glip af årsmødet, eller ønsker du at genleve det, har vi taget en række billeder, som kan ses og hentes her.

Velkommen tilbage til Lisa

Vi er rigtig glade for at byde Lisa Nørrelykke Nissen velkommen tilbage fra barselsorlov. Lisa genoptager sin stilling hos Genbrug til Syd som puljekoordinator og vender tilbage til kontoret i januar 2019.

Mange af GTS-brugerne kan helt sikkert huske Lisa, og vi glæder os her på sekretariatet til, at hun kommer tilbage. Thomas Spanner, som har været barselsvikar, vil fortsætte sit arbejde i DMRU som konsulent.

Velkommen til Mette - Ny kommunikationsmedarbejder

Byd velkommen til Mette Høyer Eriksen, der har overtaget rollen som kommunikationsmedarbejder hos Genbrug til Syd. Det er Mette, man skal have fat i, hvis man har kommunikations- og oplysningsspørgsmål i forbindelse med ens forsendelser.

Se hvordan du kan kontakte sekretariatet på Genbrug til Syds' hjemmeside.

Vigtige datoer

Herunder får du et overblik over vigtige datoer for Genbrug til Syd. Vi opfordrer til, at du også holder øje med kalenderen på hjemmesiden


Ansøgningsfrister

25. februar 2019: Ansøgningsfrist til GTS-puljen
12. august 2019: Ansøgningsfrist til GTS-puljen


Andre arrangementer

8. januar 2019: Ansøgningsworkshop i Aarhus
9. januar 2019: Ansøgningsworkshop i København
Okullo Martin, der er lærer på Ikwee Primary School i Otuke-disktriktet i det nordlige Uganda, fortalte Genbrug til Syd, hvordan skolemøbler fra Danmark har gjort en forskel for elevernes uddannelse. (Foto: CHK/GTS)


Besøg i Uganda: Fokus på oplysning af FN’s Verdensmål

Hvordan kan en GTS-forsendelse være med til at bidrage til opnåelse af FN’s Verdensmål? Med fokus på oplysning og FN’s Verdensmål tog vi til Lira i det nordlige Uganda for at besøge en skole og en sundhedsklinik, der har fået tilsendt brugt udstyr fra Danmark.

Det var et spændende besøg, der gav indsigt i, præcis hvilken forskel brugt udstyr fra Danmark kan have på lokalt plan. Ved at sende senge til sundhedsklinikken Olilim Health Center III kan gravide nu ligge ned på en madras frem for at skulle ligge på gulvet, som de gjorde før i tiden.

"Det har betydelig effekt, at sundhedsklinikken nu er mere komfortabel at være på for patienter," fortæller overlæge Eginar Charles. "Klinikken er nu især mere attraktiv for gravide, og det betyder, at flere føder deres børn her på klinikken under gode forhold." Dermed hjælper forsendelsen med sengene til at opfylde Verdensmål 3, der handler om at sikre sundhed for alle.

Vi besøgte også Ikwee Primary School, som har været hårdt ramt af det nordlige Ugandas blodige konflikt. "For bare nogle få år siden var her ingenting," fortæller lærer Okullo Martin. "Bygningerne var tomme og stod uden møbler. Det lignede ikke en skole." Men nu, takket være en GTS forsendelse organiseret af Lango Development Initiative og deres partnere i Danmark, Dansk Ugandisk Venskabsforening, kan Ikwee Primary School nu tilbyde eleverne skoleborde og stole. Det har haft en stor betydning for skolens omdømme og lokalområdet.

"Der er kommet flere elever til, siden vi har fået møblerne, og eleverne klarer sig nu bedre, fordi de kan sidde ordentligt og koncentrere sig," fortæller Okullo Martin. "Ikwee Primary School ligner og fungerer nu som en rigtig skole, og de omkringliggende landsbyer kan se, at vi kan tilbyde eleverne gode forhold." Forsendelsen med skolemøblerne er derfor med til at arbejde mod Verdensmål 4, der handler om at sikre kvalitetsuddannelse for alle

Vil I vide mere om, hvordan jeres forsendelse kan være med til at arbejde mod Verdensmålene, eller har I spørgsmål til, hvordan I som GTS-brugere kan bruge Verdensmålene i jeres oplysningsarbejde? Så kontakt sekretariatet på genbrugtilsyd@dmr.org. Vi står altid klar til at hjælpe.

Du kan blive klogere på Verdensmålene ved at læse mere på Verdensmålenes hjemmeside.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*