Strategisk brug af udstyr

06-01-17

Strategisk brug af udstyr

I hvert nyhedsbrev tager vi fat i et buzzword fra udviklingsarbejdet. Denne gang strategisk brug af udstyr


En GTS-forsendelse skal have et bredere sigte end blot at fortsætte et allerede igangværende arbejde. Udstyret skal bidrage til andet end driften og være en katalysator til at skabe en forandring. Det kalder vi strategisk brug af udstyr, og det kan fx være at:

  • Modtagelse af udstyr fra en GTS forsendelse kan gøre sydpartneren i stand til at øge omfanget af den igangværende indsats, f.eks. ved at sundhedsklinikken kan behandle flere patienter eller at landsbyskolen kan modtage flere elever.
  • Udstyret kan styrke kvaliteten af sydpartnerens udviklingsarbejde, f.eks. ved anvendelse af computere i undervisningen. 
  • Udstyr fra Danmark kan fungere som en ’magnet’ i forhold til at tiltrække yderligere ressourcer til sydpartnerens udviklingsarbejde, f.eks. i form af øgede indtægter fra brugerbetaling eller ved at offentlige myndigheder er mere villige til at yde driftstilskud til institutionen.
  • Forsendelsen og det bredere samarbejde med den danske organisation kan medvirke til, at sydpartneren bedre kan positionere sig i forhold til samarbejdspartnere og lokale myndigheder og derved opnå større lokal anerkendelse. Udstyret kan vise andre i lokalsamfundet, at det er væsentligt at prioritere hensynet til fattige medborgere, og forsendelsen kan have en afsmittende effekt på den anerkendelse, som organisationen møder i hverdagen. Dette kan bane vejen for et stærkere og mere mangfoldigt civilsamfund – og dermed for en mere demokratisk udvikling.
  • Udstyret kan give sydpartneren mulighed for at nå ud til særligt prioriterede målgrupper, f.eks. ved at tilbyde sundhedsydelser eller undervisningsadgang til grupper i lokalsamfundet, som hidtil har været afskåret herfra.
  • Udstyret kan bruges som forhandling, hvor der til gengæld for udstyret f.eks. gives gratis sundhedsydelser eller skolegang.