Renoveringsværksteder mødes til workshop

26-09-16

Tirsdag den 27. september og onsdag den 28. september mødes repræsentanter fra de seks renoveringsværksteder og GTS teamet til workshop. Formålet med workshoppen er styrkelse af renoveringsværkstedernes kvalitetssikring, herunder gennemsigtighed og ensartetheden i kvalitetskravene. 

Workshoppen afholdes på MultiCenter Syd, så der er rig mulighed for en praktisk tilgang og at kigge på udstyr, mens der tales om det. 

På grund af workshoppen er GTS teamet væk fra kontoret både tirsdag og onsdag. Det betyder, at der i disse dage ikke besvares e-mails eller telefonopkald.