Genbrug til Syd: Frivillige ildsjæle mødtes til årsmøde

03-11-16

90 deltagere fra alle dele af landet tog den 28.-29. oktober til Middelfart for at deltage i Genbrug til Syds årsmøde. Oplysningsarbejde, strategisk brug af udstyr og godt udviklingsarbejde var fokus for dagenes diskussioner, workshops og sociale samvær.

Genbrug til Syd er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. De deltagende organisationer sender udstyr som skolemøbler, hospitalsudstyr og meget andet til bl.a. Somalia, Moldova, Tanzania, Zimbabwe og D.R. Congo. 

Folkeligt udviklingsarbejde

Undersøgelser af Genbrug til Syd har vist, at ordningen især har sin værdi i, at den bruges af organisationer, der ikke i forvejen er den del af det etablerede udviklingsmiljø. Det var da også synligt på Genbrug til Syds årsmøde, hvor både pensionerede udviklingsarbejdere, diaspora og helt almindelige danskere havde fundet vej. Organisationerne og de frivillige kommer fra alle dele af Danmark – fra Aabenraa til Frederikshavn, Nykøbing Falster til Tisvilde. 

Fordi de danske organisationer er lokalt engagerede, hvor de bor, er der i Genbrug til Syd stort fokus på oplysningsarbejde. De frivillige når nemlig målgrupper i den danske befolkning, som hverken Udenrigsministeriet eller de store organisationer kan nå. På årsmødet blev et helt nyt oplysningsmateriale lanceret (se mere på www.genbrugtilsyd.dk/er) og der blev holdt workshop om oplysning og kommunikation.

Strategisk brug af udstyr

Et vigtigt fokus i Genbrug til Syd er, at det udstyr, der sendes ud ikke blot opfylder et umiddelbart behov, men at udstyret også skal være en katalysator for videre udvikling. Det kalder Genbrug til Syd for strategisk brug af udstyr, og det var et af de emner, der blev vendt og drejet på årsmødet. Her blev udvekslet erfaringer med fx at bruge hospitalsudstyr til at forhandle med de lokale myndigheder om at sende læger og sygeplejersker til klinikker ude på landet. I Afghanistan er der en organisation, der kun giver skolemøbler til skoler, hvis der også oprettes et forældreråd på skolerne, og forældrene på den måde får medbestemmelse. Og i Senegal har en lokal partner brugt arbejdet med danske ambulancer og dertilhørende uddannelse i førstehjælp blandt lokale senegalesere til at få førstehjælp på skemaet som en del af landets officielle grundskoleuddannelse.

Ud over mange gode snakke om udstyr, kvalitet og oplysning, blev det på årsmødet også til socialt samvær. Der blev fortalt gode historier til langt ud på aftenen – for når først en frivillige ildsjæl i Genbrug til Syd er begyndt at fortælle, så er det svært at stoppe igen.