Genbrug til Syd engagerer diasporaen

08-11-18

Som 46-årig blev Anna Saakwa indsat som høvding i den ghanesiske landsby, hun oprindeligt stammer fra. På det tidspunkt havde Anna Saakwa boet i Danmark, siden hun kom hertil som 22-årig, hun var aktiv i Københavns borgerrepræsentation og havde desuden et civilt job. Så det stod på ingen måde skrevet i stjernerne, at hun skulle føje titlen ’høvding’ til cv’et.

”På en rejse til Ghana beklagede min onkel sig over, at der ikke var nogen fra vores familie til at overtage pladsen som høvding i byen, og jeg spurgte, om det godt kunne være en kvinde. Det kunne det sagtens, og så blev det sådan,” fortæller Anna Saakwa i dag.

Anna Saakwa valgte at blive boende i Danmark, men med titlen som høvding fulgte en stærk følelse af ansvar for at gøre noget for den landsby, som hun nu var overhoved for. Hun stiftede derfor foreningen Nana Ekua Bri II foundation, som arbejder for at sikre adgang til skole og sundhedscenter i landsbyerne Aproponso og Bomba i Ghana.

Og Anna Saakwa er langt fra den eneste fra diasporaen, som er stærkt engageret i at skabe forandring og hjælpe gode initiativer frem på deres respektive hjemstavn. Det var tydeligt, da Genbrug til Syd-puljen 26.-27. oktober holdt årsmøde, hvor alle puljens brugere mødtes og udvekslede erfaringer.
Chagu Tendo, som er formand for den nystiftede forening International Hjælp for Handicaped var med for første gang. Han deltog sammen med sin kone, som er kasserer i foreningen.

”Som handicappet og kørestolsbruger kan jeg jo meget tydeligt se, hvor stor forskel, der er på vilkårene i Danmark og Congo. Både i forhold til adgangen til konkrete hjælpemidler, men også i forhold til det liv, man har mulighed for at leve som handicappet,” fortæller han.
Chagu Tendo stammer selv fra Congo, men har boet i Danmark siden 2007. I den mellemliggende periode har han været tilbage i hjemlandet flere gange og har på baggrund af sine iagttagelser stiftet foreningen for at hjælpe handicappede i Congo. Foreningen tæller indtil videre 8 medlemmer og lidt flere frivillige.

Og netop de små foreninger er stærkt repræsenterede blandt puljens brugere, fortæller Peter Blum Samuelsen, som er sekretariatschef i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, som administrerer puljen.

”Det er kendetegnende for puljen, at den engagerer en anden type udviklingsentusiaster, end dem vi ser i de etablerede organisationer. Det er typisk små foreninger med meget stærk folkelig forankring, som går sammen med en venskabsforening i fx Afrika om at forbedre forholdene på den lokale skole eller om helt konkrete forsendelser af fx hjælpemidler eller sundhedsudstyr, som ikke længere er i brug herhjemme,” siger Peter Blum Samuelsen.

Ofte er det den oplevede ulighed mellem de muligheder, der er i Danmark og dem som ens landsmænd har, som er afgørende bevæggrund for engagementet, mener Fortunatus Bundu, som på baggrund af sin bacheloruddannelse fra Tanzania fik mulighed for at komme til Danmark for at læse en kandidatgrad.
”Det er en kæmpe fordel at bo i et land som Danmark. Jeg kommer fra en helt almindelig familie i Tanzania, og den eneste grund til, at jeg kom til Danmark, var, fordi mine forældre havde råd til at sende mig i skole,” fortæller han.

”Derfor er jeg også særligt optaget af, hvordan vi kan sikre skolegang til børnene i Tanzania,” fortæller Fortunatus Bundu, der er aktiv i foreningen TANDEN, som i starten fokuserede på at hjælpe enkeltpersoner i Tanzania, men siden er gået over til at fokusere mere på at forbedre skoler gennem samarbejde med lokale myndigheder.

”Vi gør en konkret forskel, og vi får så positiv feedback både herhjemme, men især i Tanzania. Det er det, der driver mig,” siger Fortunatus Bundu.

Genbrug til Syd er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. Genbrug til Syd finansieres af Udenrigsministeriet og har siden 1975 ydet økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til udviklingslandene.


Se flere billeder fra årsmødet 2018 her.

Artiklen er bragt på Globalnyt.