DMRU søger student til digital kommunikation

16-11-18

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) søger pr. 1. februar 2019 en studentermedhjælper til vores sekretariat i København 10-15 timer pr. uge.

Vi søger dig, som er en dygtig formidler, og som formår at kommunikere på web med udgangspunkt i brugernes behov. Du tager det som en udfordring at nørkle med nyhedsbreve, så åbnings- og klikraten øges, og du kan se værdien i at være en del af et lille hold, som hjælper hinanden med små og store opgaver. Kendskab til Google Analytics, SEO, InDesign og videoredigering er en fordel.
 

Vi forventer, at du:

•    Har erfaring med at skrive formidlingstekster til web, opsætte og redigere nyhedsbreve
•    Har erfaring med at arbejde i CMS
•    Er i gang med en relevant uddannelse – fx inden for kommunikation
•    Kan trives med mere rutineprægede driftsopgaver
•    Har gode samarbejdsevner
•    Har god teknisk forståelse

Dine opgaver:

•    Udsende nyhedsbrev, vedligeholde hjemmeside og komme med inputs til forbedring af vores digitale kommunikation
•    Opdatere design og funktionalitet på hjemmeside (Google Analytics, SEO, mv.)
•    Udvikle undervisningsfilm (fx i VideoScribe)
•    Layout af materialer
•    Skrive udkast til pressemeddelelser
•    Research- og dokumentationsopgaver vedr. udviklingsprojekter
•    Opdatering af projektdatabase og bistå ved projektadministration
•    Administrative opgaver i forbindelse med projektansøgninger (printe, arkivere m.v.)
•    Bistand ved møder og seminarer
•    Andre ad hoc opgaver

Stillingen som studentermedhjælper vil være på 10-15 timer om ugen, fordelt på 2-3 dage og i varierende omfang afhængig af opgavernes omfang og din studieplan. Forventet tiltrædelse 1. februar 2018.

Evt. spørgsmål om det overordnede kan rettes til sekretariatschef Peter Blum Samuelsen på pbs@dmr.org eller tlf. 8172 4001 og spørgsmål om det faglige kan rettes til kommunikationsmedarbejder Mette Høyer Eriksen på mhe@dmr.org eller tlf. 8172 4015.  

Send ansøgning og CV senest onsdag d. 12. december 2018 til dmru@dmr.org. Vi planlægger at holde samtaler i uge 51.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) er en paraplyorganisation for 32 kirkelige organisationer, der udfører socialt og humanitært udviklingsarbejde i samarbejde med lokale partnere i Syd. DMRU administrerer Danida-finansierede udviklingsprogrammer, herunder DMRU-puljen og puljen for Genbrug til Syd. DMRU arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes basale rettigheder og værd uanset religion, køn, politisk overbevisning, race og national eller etnisk oprindelse. Læs mere på www.dmru.org.

Hent jobopslaget i pdf.