Udstyrets betydning i det daglige arbejde

06-06-17

Udstyrets betydning i det daglige arbejde

I maj var DMRU og Computergruppen på tilsynsrejse i Moldova med særligt fokus på, hvordan computere sendt gennem GTS-forsendelser bruges.

Computerne er primært uddelt til folkeskoler og efter samtaler med lærerne på skolerne var meldingen fra dem klar: ”Computerne har øget både vores og elevernes motivation. Eleverne er meget mere interesserede i undervisningen, når vi bruger computerne, og vi kan allerede se det på elevernes resultater". Lærerne lagde meget energi i at afsøge programmer til brug i undervisningen. Mange skoler valgte at fordele computerne til forskellige faglokaler sådan, at der fx i undervisning i kemi eller sprog kunne suppleres med brug af computerprogrammer.

På nogle skoler er der adgang til internet, hvilket gav lærerne mulighed for at kommentere direkte på elevernes opgaver online: ”Vi har nu meget bedre mulighed for at imødekomme den enkelte elevs niveau og på den måde målrette undervisningen bedre. ”
 
Vi vil opfordre jer til, når I er på partnerskabsrejse at tale med de institutioner, der har modtaget udstyr – både dem, der lige har modtaget udstyr og dem, der har modtaget flere år tilbage, for at få deres beskrivelse af hvilken betydning udstyret har haft for deres arbejde - udover at dække det helt konkrete behov.