Folkelig forankring

Genbrug til Syd er en pulje præget af mangfoldighed, frivillighed og høj folkelig forankring. Læs her nogle af vores tanker om den folkelige forankring, der skabes gennem puljen. 

En mangfoldig gruppe

Modtagerne af GTS-bevillinger repræsenterer en mangfoldig gruppe med hovedvægt på mindre organisationer, som ikke er eller kun perifert er del af det mere etablerede udviklingsmiljø. Mange af organisationerne er båret udelukkende af frivillig arbejdskraft. 

Derudover er de mange danske organisationer geografisk bredt repræsenteret i Danmark. De indgår ofte i alliancer med virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der leverer udstyr eller direkte engagerer sig i og understøtter organisationernes udviklingsarbejde. 

Oplysningsarbejdet 

Oplysningsarbejdet er for mange af organisationerne tilknyttet GTS en central del af opbygningen og fastholdelsen af den folkelige forankring. De danske organisationer laver oplysningsarbejde helt lokalt på skoler, biblioteker og i virksomheder. Det betyder, at de når ud til segmenter af den danske befolkning, som ikke nødvendigvis er i berøring med større kampagner fra større NGO’er. Indsamling og pakning af udstyr involvere desuden ofte hele lokalsamfund, der efterfølgende interesseret følger med i, hvordan det er gået med det udsendte udstyr.

Fra GTS gives der økonomisk støtte til oplysningsarbejde, hvilket muliggør, at de ofte små og frivillige organisationer kan få afholdt arrangementer, udgivet tryksager og lavet kampagner. Der tilbydes desuden rådgivning til organisationerne samt afholdes kommunikationskurser, så det sikres, at oplysningsarbejdet er i så god kvalitet som muligt. 

Samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner

Genbrug til Syd samarbejder med en lang række renoveringsværksteder i forskellige dele af landet. Renoveringsværksteder indsamler og renoverer udstyret, hvorefter de pakker containere for organisationerne. Nogle af renoveringsværkstederne er produktionsskoler, hvor de unge deltagere bliver involveret i renoveringen af udstyr og derigennem opnår kendskab til forholdene i udviklingslande. 

Derudover har renoveringsværkstederne et bredt netværk, der blandt andet inkluderer virksomheder og offentlige institutioner (herunder skoler, hospitaler), der donerer udstyr, og som derigennem efterspørger og opnår viden omkring de projekter, deres udstyr doneres til. Renoveringsværkstederne sikrer, at det udstyr, der sendes ud i verden, er af god kvalitet og brugbart for modtagerne i syd. Derudover er de vigtige for GTS på grund af deres lokale forankring og nationale netværk.