Lande, der kan modtage støtte

Der kan søges om støtte til projekter og aktiviteter i alle lande på DACs liste over udviklingslande inkl. lande i den øvre og lave mellem-indkomstkategori.

Bemærk: Indsatserne skal være fattigdomsbekæmpende og målrettes marginaliserede grupper f.eks. fattigdomslommer. Overordnet gælder det, at jo mere velstående modtagerlandet er, jo mere vil der i vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at indsatsen kommer de allerfattigste målgrupper til gode.