Krav til særligt udstyr og kvalitetserklæring

Der gælder en række kravspecifikationer til særligt udstyr.

Særligt udstyr omfatter:

  • Grundlæggende enhver form for motor- eller batteridrevet udstyr.
  • Det gælder således computere, printere og andet elektronisk kontorudstyr
  • Avanceret hospitalsudstyr så som scannere, røntgenapparater, anæstesianlæg mv., samt redningskøretøjer, traktorer og lignende udstyr.

Ved forsendelse af særligt udstyr skal bevillingsmodtager indsende en kvalitetserklæring til GTS sammen med ansøgningen og senest inden udstyret pakkes og afskibes. Kvalitetserklæringen skal godkendes af GTS. Erklæringen underskrives af en lokal sagkyndig efter eget valg. Erklæringen er ikke påkrævet, når udstyret er renoveret på et af GTS godkendte renoveringsværksteder.

Computere skal dog i udgangspunktet altid sendes gennem et renoveringsværksted.