Ansøgningsworkshop i Århus

Klostergade 34, Århus
08-01-19 - 08-01-19
16.30-18.30

På kurset vil vi kort introducere Genbrug til Syd. Herefter vil vi lave en konkret gennemgang af de enkelte spørgsmål i ansøgningsskemaet, hvad der ligger bag dem og hvordan de relaterer sig til helheden.

Tilmelding til kurserne skal ske til genbrugtilsyd@dmr.org senest 4. januar. 

Ved tilmelding skal du oplyse: navn på organisation/forening, antal og navne på deltagere,  samt et tlf. nr. vi kan kontakte dig på.

Hvis nogle ønsker rådgivning i Århus forud for workshoppen er de velkomne til at henvende sig til genbrugtilsyd@dmr.org 

Ansøgningsworkshoppen afholdes på Klostergade 34, 4. sal, 8000 Århus.