Computere skaber udvikling

I Danmark skifter man sin computer ud, fordi der er kommet noget nyere og smartere på markedet. Derfor er der i mange hjem og især på mange arbejdspladser computere, der ligger og samler støv. Mange danske organisationer indsamler disse computere og sender dem mod Syd.

Bedre uddannelser

Mange af de organisationer, der modtager støtte til forsendelser fra Genbrug til Syd, arbejder med uddannelse. De allerfleste sender skolemøbler til skoler, men computere er en stigende del af forsendelserne, da de fleste skoler ikke har råd til at anskaffe computere.

På skolerne bruges computerne blandet andet af eleverne til at finde information og hjælp til deres lektier.

”På mange skoler i Malawi foregår undervisningen ofte med én lærer og 50 elever. Derfor kan det være svært for eleverne at få fat i al information. Og her hjælper computerne, fordi de giver eleverne mulighed for selv at finde den manglende information efter undervisningen”, forklarer Takondira Kasamba fra NICE, en malawisk NGO, der arbejder med uddannelse.

Dette er ikke kun virkeligheden i Malawi, men i mange udviklingslande over hele verden.

Adgang til viden

I mange fattige lande bor størstedelen på landet, og her er der dårlig adgang til information. Derfor betyder det meget, når computerne når frem. ”Computerne er med til at bringe information og viden til befolkningen i områder, hvor de normalt ikke ville have adgang til den”, fortæller Takondira. Han forklarer også, hvordan de i Malawi har set, at elever der lærer noget på computere, lærer det videre. ”De bliver imponerede over den viden, de får fra computerne, og så fortæller de det videre i deres landsbyer”, fortæller han.

”Computerne ændrer, hvordan man ser på verden generelt”, forklarer Emmanuel Ngalande, der er underviser på Mzuzu University og koordinator for computerprojektet i det nordlige Malawi. ”Det handler nemlig ikke kun om et klasselokale med computere. Det handler om, at den viden, der er på computere er med til at give folk et andet syn på, hvordan livet kan være”. 

Fremtiden

Når danske organisation sender brugt udstyr ud, der er med til at skabe bedre uddannelse i fattige lande, er de med til at skabe udvikling. Når børn og unge i skolerne modtager god undervisning, kan de være med til at lave de ændringer, der skal til for at sikre udvikling i fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at computere er en vigtig del af den fremtid. 

Den viden både børn, unge og voksne finder på en dansk computer kan være starten til både personlig udvikling og ændringer i lokalsamfundene. Derfor kan de computere, som man i Danmark kasserer, fordi en ny og smartere model er kommet frem, være med til at skabe udvikling blandt verdens fattigste.