Fragttilbud

Ved en ansøgning til GTS er det obligatorisk at vedhæftet to tilbud på fragt og spedition. Det er den danske forenings ansvar at indhente tilbuddene fra mindst to forskellige danske speditører. Tilbuddene skal være direkte sammenlignelige og skal så vidt muligt være tilbud på dør-til-dør transport, dvs. fra et afhentningssted i Danmark frem til den endelige destination i modtagerlandet. 

For at sikre et overskueligt tilbud, anbefales det at rette henvendelse til speditørerne i god tid, inden ansøgningsfristen.

Husk også at fortælle speditøren, hvornår afsendelsen af udstyr vil finde sted, da det har betydning for prisen.

Indhold i fragttilbud

Når der indhentes et fragttilbud fra en speditør og eventuelt lokal fragtvirksomhed, som skal fragte forsendelsen, skal man være opmærksom på følgende:

Ved tilbud om forsendelse fra dør til havn

 1. Er tilbud inkl. et vist antal dage til pakning
 2. Er tilbud inkl. aflæsning på pakkested
 3. Dækker tilbud leje af container
 4. Dækker tilbud køb af container/containere (hvis sydpartneren ønsker at beholde containeren)
 5. Er tilbud inklusiv fortoldning
 6. Er tilbud inklusiv aflæsning fra skib
 7. Er tilbud inklusiv storage på havnen

Bemærk: Såfremt forsendelsen kun er dækket med fragttilbud fra dør til havn, skal I vedlægge et lokalt fragttilbud i ansøgningen. Her skal man sikre:

 1. Dækker tilbud pålæsning til lokal transport
 2. Dækker tilbud aflæsning på bestemmelsesstedet, inklusiv endeligt bestemmelsessted
 3. Valutaen der er angivet i tilbuddet skal være tydelig, for at sikre korrekt beløb
 4. Der kan max søges 50.000 kr. til transport fra havn til slutdestination pr. ansøgning. Er omkostningerne højere end dette, skal den ansøgende organisation eller sydpartner selv afholde udgifterne.

Ved tilbud om forsendelse fra dør til dør

 1. Dækker tilbud som anført ovenfor i dør til havn
 2. Er tilbud inklusiv pålæsning på lokaltransportørs transportmiddel
 3. Er tilbud inklusiv aflæsning på bestemmelsessted
 4. Hvis bestemmelsessted ikke er det endelige bestemmelsessted, er tilbud så inklusiv pålæsning til anden transport og derefter aflæsning på endeligt bestemmelsessted

Hent huskeliste.

Containeren

Leje og brug af container er en del af speditørens tilbud, og speditøren sørger for, at containeren returneres eller sendes videre ud i verden. GTS giver tilskud til leje af container i en kortere periode i forbindelse med, at udstyret bliver pakket i Danmark.

Nogle Syd partnere har et ønske om at beholde containeren, så de kan bruge denne til fx værksted eller depot. GTS dækker ikke køb af container, men sydpartneren kan beholde containeren såfremt dette beløb dækkes på anden vis. Tilskuddet og fakturaen på den købte container skal være uden moms, da en container beregnet til transport ud af Danmark er momsfritaget.

Valg af speditør

Det endelige valg af speditør og transportform sker først efter en bevilling og i samråd med GTS. Som hovedregel vil man vælge det billigste og/eller mest hensigtsmæssige tilbud. GTS betaler fakturaen fra speditøren direkte.