Genbrug til Syd er...

Hvad er Genbrug til Syd?

Gå på opdagelse på siden og oplev, hvordan forsendelser støttet af Genbrug til Syd er med til at skal udvikling og bedre vilkår for verdens fattige. Genbrug til Syd er nemlig meget mere end en container. 

Genbrug til Syd er... landbrug

Malkemaskiner, fodertrug, traktorer, trillebøre og andet brugt landbrugsudstyr som sendes i containere fra Danmark, er med til at fremme bæredygtigt landbrug i Syd. Genbrugsudstyret bidrager til at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring for lokalbefolkningen Læs mere.

Genbrug til Syd er... uddannelse

Mange af de danske organisationer, der får støtte fra Genbrug til Syd, sender brugt udstyr ud til skoler i forskellige udviklingslande. Det er blandt andet skolemøbler og computere, der er med til at give børn og unge mulighed for en bedre uddannelse. 
Læs mere

Genbrug til Syd er... sundhed

En af de største globale udfordringer er, hvordan man sikre god og basal sundhed for alle. Med støtte fra Genbrug til Syd sender danske foreninger brugt hospitalsudstyr til deres partnere i Syd, der er med til at skabe bedre sundhedssystemer i de fattigste lande. 
Læs mere

Genbrug til Syd er... træning

Danske organisationer sender udstyr til deres partnere i Syd, der bruges til træning. Udstyret, der kan være symaskiner, landbrugsmaskiner eller skolemøbler, giver muligheder for træning, læring og organisering i landsbyer.
Læs mere

Brug materialet

Har jeres forening fået en bevilling fra Genbrug til Syd, kan I gratis bruge materialet til jeres kommunikation og oplysningsarbejde.

GTS-teamet har udviklet følgende materialer til jer:

  • Tekster
  • Film
  • Billeder
  • Facebook-opslag
  • PowerPoint-præsentationer og talepapir til oplæg

Find materialet her