Ekspertrejse

Hvis der sendes teknisk avanceret udstyr, er det muligt at søge om, at der rejser en ekspert ned til jeres partner og sikrer, at udstyret installeres korrekt, og at lokalt personale trænes i brugen af udstyret. Der kan kun søges om en ekspertrejse i forbindelse med en ansøgningen om forsendelse.

I ansøgningen skal I beskrive følgende:

  • Hvad er formålet med ekspertrejsen?
  • Hvem vil deltage på rejsen, og hvilke kompetencer har eksperten, i forhold til den opgave der skal løses?

Eksperten skal efter turen lave en rapport (se format her), der beskriver hvordan turen er gået.

Der kan søges op til 15.000 kroner.

Følgende udgifter kan dækkes:

  • Billet
  • Visum
  • Vaccinationer
  • Forsikring
  • Overnatning
  • Lokal transport

Forplejning dækkes ikke.