Bevilling

Får man et positivt svar på jeres ansøgning, vil den danske forening få et bevillingsbrev, som skal underskrives, hvormed foreningen bekræfter ansvaret for at efterleve kravene til bevilling og afrapportering.

Nogle gange vil bevillingsbrevet også indeholde krav, der skal efterleves for at bevillingen kan ydes.

Når det understrevne bevillingsbrev er returneret til GTS, kan den danske forening gå i gang med at pakke og sende udstyret. Som bevillingshaver har forenngen selv ansvaret for aftaler med speditøren og renoveringsværkstederne. 

Deadlines

Afsendelsen af udstyret fra Danmark skal ske senest tre måneder efter udstedelse af bevillingsbrevet. GTS skal informeres, hvis forsendelsen bliver forsinket. 

Rapporteringen skal ske senest tre måneder efter forsendelsen er kommet frem. Ønsker man at ansøge igen, skal rapporteringen være indsendt senest en måned før den nye ansøgningsfrist. 

Udbetaling af tilskud og betaling af regninger

Omkostninger til speditør, transport, emballage, containere og det øvrige, som der kan fås tilskud til, varierer fra gang til gang. GTS udbetaler derfor ikke faste beløb. I stedet er der tale om tre forskellige former for betaling:

Faktura

Regningen for fragt og eventuelle købe-containere skal sendes til GTS, som betaler udgifterne direkte til speditøren.

Refusion

De udgifter, den danske organisation har i Danmark til emballage, transport, forsendelse mv. kan blive refunderet inden for rammerne af det bevilgede beløb. For at kunne få refusion, skal organisationen sende en anmodning og alle originale bilag til GTS. I anmodningen skal der henvises til det oplyste bevillingsnummer og GTS skal have oplysninger om bank, registreringsnummer og kontonummer.

Acontobeløb

Danske foreninger kan få udbetalt et acontobeløb, der svarer til 90% af de budgetterede udgifter. Ved acontobeløb skal der sendes en skriftlig anmodning til genbrugtilsyd@dmr.org. I anmodningen skal der henvises til det oplyste bevillingsnummer og GTS skal have oplysninger om bank, registreringsnummer og kontonummer.

Den danske forening hæfter for acontobeløbet og skal medtage dette i det endelige regnskab. 

Rapportering

Når en forsendelse er afsluttet, skal der laves en rapportering. Fristen for afrapportering fremgår af bevillingsbrevet.

Generelt gælder det, at en forsendelse skal være sendt afsted senest tre måneder efter at bevillingsbrevet er udstedt, og at afrapporteringen sker senest tre måneder efter at forsendelsen er nået frem til bestemmelsesstedet.

Læs mere om rapportering her