800 bøger bliver til bibliotek i Tanzania

I oktober 2016 ankom lidt over 800 bøger i tunge kasser til Moshi i Tanzania. Bøgerne var doneret af danske farmaceutstuderende og har gjort en stor forskel på farmaceutskolen i Moshi, hvor der nu er et bibliotek til glæde og gavn for både studerende og undervisere.

Kilimanjaro Farmaceutskolen ligger smukt ved foden af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Skolen har otte undervisere og mere end 250 studerende fordelt på tre årgange. På skolen får de studerende en diplomuddannelse, der efter tre års undervisning kan give dem jobs på apoteker eller hospitaler drevet af enten den tanzaniske stat, private aktører eller NGO’er. I november 2016 åbnede skolens nye bibliotek støttet af udsendte fra Farmaceuter uden Grænser og bøger fra Danmark sendt til Tanzania med støtte fra Genbrug til Syd.  

Fagligt samarbejde

Farmaceuter uden Grænser har samarbejdet med Kilimanjaro Farmaceutskolen siden 2009 med fokus på at gøre undervisningen på skolen bedre for at sikre, at de studerende får den bedst mulige uddannelse. Siden 2010 har danske farmaceuter været udsendt på halvårlig basis for at hjælpe til med at styrke skolens undervisningsmetoder. I december 2016, da Genbrug til Syd besøgte skolen, var farmaceut Karen Chan i fuld gang med sit ophold på skolen.  

Det var gennem de udsendte danske farmaceuter, at Farmaceuter uden Grænser fik øjnene op for, at skolen kunne have brug for et bibliotek. De gik i gang med en indsamling og fik doneret de mange brugte bøger fra tidligere og nuværende danske studerende. Heldigvis er de fleste fagbøger på engelsk, så de danske studerendes bøger kan fint genbruges i Tanzania.

I oktober 2016 kom de lidt over 800 indsamlede bøger til farmaceutskolen i Moshi. Kort efter ankom Karen Chan og Trine F. Søndergaard. Trine er bibliotekar og blev udsendt af Farmaceuter uden Grænser for at bygge systemet på biblioteket op. Samme dag danskerne kom til Tanzania, startede tanzaniske Careen Nuhu som bibliotekar på skolen.

”Biblioteksrummet var helt tomt, da vi trådte ind i lokalet, men vi kunne mærke med det samme, at her var der mulighed for at kunne indrette et ordentligt bibliotek med god plads. Der var intet inventar, og kun pallerne med donerede bøger stod i et hjørne og ventede på, at blive pakket ud”, fortæller Karen.

Det store arbejde med at åbne et bibliotek

Et tomt rum, 800 bøger og tre ivrige kvinder. Sådan startede biblioteket altså på Kilimanjaro Farmaceutskolen. Det tog mange arbejdstimer at få registreret bøgerne, sat dem i en forståelig orden på hylderne og oprettet et system for udlån. Efter to ugers arbejde begyndte de studerende og underviserne så småt at komme forbi. Karen, Trine og Careen lavede introduktionsarrangementer, hvor hver årgang på skift kom på besøg og lærte, hvordan de kunne bruge biblioteket.

I forbindelse med åbningen af biblioteket skulle de studerende lære en helt ny kultur at kende. Tidligere har man som studerende blot skulle lytte til sin underviser og kunne det, der bliver fortalt til forelæsningerne. Biblioteket åbner op for, at de studerende selv søger viden. Derudover arbejdes der på, at brugen af biblioteket bliver en naturlig del af undervisningen på skolen.  

Det har været vigtigt for farmaceutskolen, at de studerende engagerede sig i biblioteket. Derfor har man fra starten nedsat en styregruppe bestående af to studerende fra hver årgang, en underviser samt bibliotekaren, Careen. Hele 150 studerende meldte sig til at blive en del af styregruppen -  det siger noget om hvor populært og attraktivt biblioteket er.

Gode farmaceuter er vigtige

Tanzania er et fattigt land, hvilke tydeligt ses i et dårligt fungerende sundhedsvæsen, hvor blandt andet antallet af farmaceutuddannede per indbygger er meget lavt. Det er et problem, for det betyder, at kvaliteten af den rådgivning syge kan få om medicin ved sygdom samt kvaliteten af den medicin, der sælges er dårlig. ”Hvert tredje lægemiddel i Afrika anslås at være forfalsket. Det vanskeliggør sygdomsbekæmpelse og svækker tilliden til sundhedsprofessionelle markant. Hos Farmaceuter uden Grænser arbejder vi blandt andet med med at styrke lokale lægemiddelfaglige kompetencer”, fortæller Karen.

Det er derfor, at skolerne som Kilimanjaro Farmaceutskolen er vigtige – og det er vigtigt, at skolerne uddanner farmaceuter med en solid faglighed. Når de studerende er færdige med deres uddannelse i Moshi, som ligger i den nordlige del af Tanzania, spredes de ud over hele landet. Nogle tager tilbage til den del af landet, de kommer fra, mens andre får job i det offentlige, hvilke betyder, at staten bestemmer, hvor de sendes hen. Det betyder, at den viden de studerende får på Kilimanjaro Farmaceutskole, spredes til hele landet til glæde for sundhedsvæsenet og patienterne.

Men biblioteket betyder ikke bare bedre farmaceuter. Kilimanjaro Farmaceutskolen brugte også biblioteket til at etableret et udvidet samarbejde med det nærliggende universitetshospital og i deres arbejde med at få skolen anerkendt af det tanzaniske system som en bacheloruddannelse. ”Det betyder noget i forhold til at få anerkendelse fra staten, at vi har et bibliotek”, fortæller skolens rektor, Wensaa Muro og forklarer, hvordan han bruger biblioteket strategisk i sin dialog med staten.

800 brugte bøger, der sikkert samlede støv på studerendes hylder i Danmark, er altså på mange måder med til at gøre en betydelig forskel i Tanzania.