Miljø og sikkerhed

Udstyr der ikke bruges korrekt eller udstyr, som ruster på et lager, fordi ingen ved, hvordan det skal betjenes, kan blive en alvorlig belastning for den lokale organisation. Fremfor at en GTS-forsendelse styrker det lokale civilsamfund, kan manglende hensyn til de faglige forudsætninger, fysiske vilkår eller manglende vedligeholdelse betyde, at organisationens troværdighed lider skade.

Den danske organiastion og sydparterne skal sammen tage højde for evt. miljøhensyn, ligesom anvendelsen af noget udstyr kræver særlige sikkerheds- og arbejdsmiljøovervejelser. Det er også afgørende, at man overvejer, hvordan udstyret kan bortskaffes efter nogle år, når det er udtjent.