Udstyret

Hjertet af en forsendelse støttet er GTS, er det udstyr, der sendes ud. Den danske foreningen kan indsamle udstyr på to forskellige måder.

Krav og gode råd

For at sikre, at udstyret på bedste vis er med til at skabe udvikling og ikke påfører modtagerne unødvendigt besvær, er der en række krav og gode råd angående udstyret.

 • Udstyret skal være i god kvalitet - læs mere
 • Udstyret skal kunne vedligeholdes i modtagerlandet - læs mere
 • Der skal tages højde for miljø og sikkerhed - læs mere
 • Særligt avanceret udstyr skal opfylde nogle krav - læs mere

Hvad må man sende?

Det udstyr, der sendes ud, skal først og fremmest passe til sydpartnerens ønsker. Derfor er det i høj grad op til sydpartnerens ønsker og forudsætning, hvilke udstyr det er en god idé at sende. 

Derudover har GTS dog regler om, at følgende udstyr ikke må sendes

 • Tøj, sko og tekstiler
  Mange udviklingslande har deres egen produktion af tøj, tekstiler og sko. Der vil derfor ikke kunne ydes støtte til forsendelse af tøj, sko og tekstiler. Hospitalstøj/kitler/uniformer, sengetøj og sportstøj er dog tilladt til hospitaler og skoler.
 • Kopimaskiner, fjernsyn og varmtvandsbeholdere
  For at overholde diverse miljøkrav og for at undgå elektronisk affald i modtagerlandene kan der som udgangspunkt ikke gives støtte til at sende dette. Kommer der en anmodning fra jeres lokale partner, kan man dog i visse tilfælde få en dispensation. Anmodningen vil blive vurderet individuelt, og dispensationen vil afhænge af den sammenhæng, ønsket indgår i.
 • Personbiler 

Kvalitetssikringsguide

I følgende kvalitetsguide er der en udførlig beskrivelse af hvilke typer udstyr der kan sendes og hvilke krav der er til udstyret.  Desuden er der gode råd til pakningen af containeren. Guiden vil løbende blive opdateret.

Hent guiden her.  

Relevans af udstyr og faglige forudsætninger

Udstyret skal indgå i og styrke det udviklingsarbejde, sydpartneren er involveret i. Udstyret vil derfor betyde, at sydpartneren kan blive bedre i stand til at imødekomme lokale behov og sikre, at fattige mennesker i lokalsamfund opnår større indflydelse. Derfor er det vigtigt, at være opmærksomme på, hvilke kompetencer sydpartneren har i forhold det udsendte udstyr. Har jeres sydpartner f.eks. forstand på det sundhedsudstyr, der sendes, så de kan sikre, at udstyret er relevant for modtageren? 

Det er også vigtigt, at dem der skal modtage udstyret, har faglige forudsætninger for at anvende udstyret. Umiddelbart forekommer en ultralydsscanner meget attraktiv for en sundhedsklinik, men hvis der ikke er en ekspert tilknyttet klinikken, der kan bruge udstyret, eller hvis der ikke er behandling for den diagnose, udstyret hjælper med at stille, vil sådant udstyr ikke kunne anvendes meningsfuldt. Tilsvarende vil computere til skoler kun gøre gavn, såfremt der er kompetente IT lærere tilstede, der formår at udnytte det potentiale, computere har i forhold til undervisning.