Rådgivning, tilsyn og kurser

Alle danske organisationer opfordres til at søge rådgivning på sekretariatet, før der indsendes en ansøgning.

GTS sekretariat har erfaring med alle faser af en forsendelse og yder gratis rådgivning om følgende: 

  • Krav og kriterier for forsendelser støttet af GTS
  • Partnerskaber
  • Oplysning
  • Økonomi
  • Udstyr

I den individuelle rådgivning kan den danske forening få gode råd til hvilken fremgangsmåde, der skønnes at være den bedste for netop deres organisation.

Tilsyn

Sekretariatet og renoveringsværkstederne gennemfører med mellemrum tilsynsbesøg hos sydpartnerne for at indsamle erfaringer til brug for rådgivning af fremtidige GTS-ansøgere. Besøgene giver også mulighed for at tjekke, om oplysninger og planer fremlagt i ansøgningen er efterlevet. Det vil ikke altid være tilfældet, og besøget kan derfor danne afsæt for rådgivning til sydpartneren om særlige forhold, der kan sikre, at udstyret anvendes bedst muligt. På disse besøg indsamles også bredere oplysninger om sydpartnerens udviklingsarbejde, organisering og kontaktflade i lokalsamfundet, således at GTS kan vurdere den sammenhæng, forsendelsen indgår i.

Der gennemføres ikke tilsynsbesøg uden forudgående information af jer og sydpartneren, og har den danske forening mulighed for at være tilstede sammen med sydpartneren under besøget, er dette meget velkomment.

Kurser

GTS-sekretariatet tilbyder jævnligt korte kurser henvendt til GTS-brugere om ansøgningskriterier, oplysning og særlige tematikker. Her kan I også møde andre GTS-brugere og dele erfaringer.

Se kalender for at få et overblik over udbudte kurser