Folkelig forankring

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi lægger vægt på, at udviklingssamarbejdet tilrettelægges, så det sikrer folkelig forankring i Danmark, dvs. at flest mulige danskere har mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet. Her spiller GTS en vigtig rolle som en støtteform, der kan engagere grupper, som ofte ikke på anden vis er involveret i udviklingssamarbejdet. GTS 

henvender sig derfor særligt til danske foreninger, som ønsker at inddrage andre medborgere i 

arbejdet: f.eks. gennem indsamlings- og renoveringsaktiviteter eller ved, at foreningen gennemfører oplysningsarbejde om levevilkår i det pågældende udviklingsland.