Fattigdomsbekæmpelse

For GTS betyder målet med dansk udviklingssamarbejde, at arbejdet særligt skal sikre fattige mennesker bedre vilkår. Forsendelserne forventes derfor at rette sig særligt mod områder og tiltag, der er med til at bekæmpe fattigdom, hvor fattige mennesker ikke har adgang til rimelige ydelser som f.eks. sundhedsklinikker eller folkeskoler med tilfredsstillende forhold. Derfor kan der f.eks. ikke gives støtte til forsendelser, der sikrer, at et velfungerende privathospital kan modtage dansk udstyr, så velstillede patienter kan modtage en endnu bedre behandling.