Mål

GTS er en del af det danske udviklingssamarbejde. Derfor er alle bevillinger underlagt reglerne for dansk udviklingssamarbejde. Særligt gælder det, at Genbrug til Syd er en del af den støtte, Udenrigsministeriet yder gennem danske foreninger, den såkaldte civilsamfundsstøtte. GTS-bevillinger skal derfor efterleve de samme krav, der gælder for andet dansk udviklingssamarbejde gennem danske organisationer. 

Der er derfor fire overordnede mål for Genbrug til Syd. Disse generelle mål danner baggrund for de mere konkrete kriterier, som den enkelte ansøgning bliver vurderet på.

Det er vigtigt for GTS-brugere at vide hvilke overordnede forventninger, der er til GTS, selvom det ikke er mål, som den enkelte GTS-ansøgning skal forfølge og rapportere på. Det forventes f.eks. ikke, at en forsendelse, der modtager støtte fra GTS, skal redegøre for, hvor mange færre fattige, der fremover vil være som resultat af det fremsendte udstyr. Men det er vigtigt for GTS-brugerne i Danmark og de lokale partnere at vide, at ordningen ses som et bidrag til, at der bliver færre fattige i det pågældende lokalsamfund.