Hvem kan søge?

Genbrug til Syd-puljen er et tilbud til foreninger og civilsamfundsorganisationer i Danmark og i udviklingslandene. Der kan ikke opsættes helt entydige kriterier for, hvem der kan støttes, og hvem der falder uden for denne ordning, men følgende giver et overblik over, hvem der kan søge om støtte til en forsendelse.

Danske foreninger

Det kunne f.eks. være:

  • NGO’er
  • Private, ikke-kommercielle organisationer
  • Humanitære organisationer og klubber
  • Venskabsforeninger

Følgende kan ikke modtage støtte fra Genbrug til Syd: 

  • Private virksomheder
  • Foreninger uden fast tilhørsforhold i Danmark
  • Enkeltpersoner og familier i Danmark

Sydpartnere

Alle forsendelser gennem Genbrug til Syd-puljen skal foregå i samarbejde med en såkaldt sydpartner. Sydpartneren skal være forankret i og have opbakning i det lokalsamfund, som udstyret retter sig imod og skal arbejde for at skabe varige forbedringer for dårligt stillede mennesker i samarbejdslandet. Sydpartneren skal kunne dokumentere behovet for udstyr fra Danmark og skal have myndighedernes tilladelse til at modtage doneret udstyr, så forsendelsen ikke pålægges told og andre afgifter.

Følgende kan ikke modtage udstyr:

  • Enkeltpersoner
  • Private virksomheder
  • Regeringer, herunder landsdækkende offentlige myndigheder, ministerier mv. 

Derudover skal I sikre jer, at jeres partner ikke står opført på FN’s eller EU’s terrorliste.

Lande

I kan søge støtte til forsendelser til lande på DACs liste over udviklingslande.
Se hvilke kategorier og lande, der kan modtage støtte her
.