Udstyret

Ansøgningskriterier for udstyret. 

Ansøgningen skal omfatte 

  • liste over det ønskede udstyr og hvad det skal bruges til.  
  • information om, hvordan udstyret vil støtte sydpartnerens udviklingsarbejde.
  • information om den strategiske brug af udstyr, altså hvordan udstyret kan være en katalysator til at skabe forandring.
  • information om sydpartnerens faglige / håndværksmæssige forudsætninger for at betjene og vedligeholde udstyret eller information om, hvordan vedligehold sikres på anden vis.
  • en redegørelse for, om udstyrets brug samt senere bortskaffelse kan forventes at have nogle miljømæssige konsekvenser.
  • en beskrivelse af den danske organisations eventuelle rolle i forbindelse med tilsyn eller faglig rådgivning knyttet til udstyrets ibrugtagning og anvendelse. 

Læs mere om udstyr her.