Sydpartneren

Ansøgningskriterier for sydpartneren. 

Ansøgningen skal 

  • beskrive sydpartneren i det pågældende udviklingsland, herunder dens historie, organisationsform og arbejdsfelt.
  • oplyse om hvem sydpartneren samarbejder med i lokalområdet.
  • beskrive hvordan sydpartneren involverer lokalbefolkningen i sit arbejde. 

En forsendelse vil ofte involvere ikke kunsydpartneren, men også de institutioner, hvor udstyret vil blive anvendt samt en bredere målgruppe af fattige medborgere, der får gavn af udstyret. 

GTS er et tilbud om støtte til folkelige foreninger i udviklingslandene. Hvis sydpartneren er en offentlig institution (f.eks. en folkeskole, en sundhedsklinik eller et lokalt hospital) skal ansøgningen derfor redegøre for, hvordan brugerne inddrages i arbejdet, f.eks. i forbindelse med forældrebestyrelser på skolerne eller borgergrupper, der sikrer, at fattige mennesker har adgang til udstyret.

For at kunne vurdere relevansen af forsendelsen i relation til det overordnede mål om fattigdomsbekæmpelse, skal der fremgå følgende information om målgruppen i ansøgningen: 

  • information om befolkningen i det pågældende lokalområde og de udfordringer, man står overfor, og som forsendelsen skal medvirke til at adressere.
  • hvilke forbedringer, brugen af udstyret vil  føre med sig for målgruppen.