Den danske organisation og folkelig forankring i Danmark

Ansøgningskriterier for den danske organisation og folkelig forankring i Danmark

Ansøgeren skal 

  • give oplysninger om organisationen, herunder vedtægter, medlemstal, arbejdsfelt og ledelse.
  • bekræfte, at ledelsen (f.eks. bestyrelsen) påtager sig det økonomiske ansvar i forbindelse med forsendelsen (f.eks. i forbindelse med oplagringsudgifter hvis toldbehandlingen i det pågældende udviklingsland forsinker forsendelsen).
  • beskrive hvem organisationen samarbejder med i Danmark, og hvordan frivillige inddrages i arbejdet.

Den danske organisation kan – for at styrke den folkelige forankring – søge midler til oplysning om det udviklingsarbejde, som sydpartneren udfører. Læs mere her.