Ansøgningskriterier

Ansøgningskriterierne for Genbrug til Syd tager udgangspunkt i de fire overordnede mål.  Kriterierne sikrer, at der er et ensartet og tydeligt grundlag, som alle ansøgninger vurderes ud fra. Er der flere ansøgninger, end puljen kan dække, tjener kriterierne som grundlag for en prioritering blandt de indkomne ansøgninger. 

Om ansøgningskriterierne

Ansøgningskriterierne er vejledende, og det vil altid være en konkret og samlet vurdering af den enkelte ansøgning, som lægges til grund for, om en forening kan modtage en bevilling. Det vigtigste er, at man har forholdt jer til kriterierne, og at ansøgningen demonstrerer en vilje og en evne til at udvikle samarbejdet med jeres sydpartner om GTS-forsendelser. 

Ved modtagelse af ansøgninger fra foreninger, der tidligere har modtaget GTS-bevillinger, lægger DMRU vægt på, om der er afrapporteret tilfredsstillende ift. tidligere bevillinger, og om den nye ansøgning inddrager erfaringer fra det hidtidige forsendelsesarbejde.

Ansøgningskriterierne er delt op i fire dele: