Hvad kan man søge støtte til?

En bevilling fra Genbrug til Syd dækker kun de faktiske udgifter i forbindelse med en forsendelse. Det kan fx være lokale transportudgifter og spedition. Der kan i særlige tilfælde søges midler til reservedele til udstyret (læs mere her). 

Derudover kan I søge støtte til følgende aktiviteter: 

Partnerskabsrejse

I forbindelse med en forsendelse kan I søge midler til en partnerskabsrejse, hvor I  kan besøge jeres sydpartner. Rejsen kan f.eks. bruges til at videreudvikle og styrke partnerskabet. Der kan søges op til 10.000 kroner til en partnerskabsrejse.
Læs mere om her

Ekspertrejse

Hvis I sender teknisk avanceret udstyr, kan I søge om, at en ekspert tilknyttes forsendelsen. På den måde, kan I være med til at sikre, at udstyret installeres korrekt, og at lokale trænes i brugen af udstyret. Der kan søges op til 15.000 kroner til en ekspertrejse.

Oplysningsaktiviteter

Hvis I ønsker at udbrede kendskabet til det arbejde jeres organisation har udført i forbindelse med en forsendelse, kan I søge om penge til oplysningsaktiviteter. Det kan fx være til flyers, billedpræsentationer, udarbejdelse af artikler og afholdelse af arrangementer. I kan søge op til 10.000 kroner.
Bemærk, at ansøgning om oplysningsaktiviteter sker på et separat bilag. Bilaget kan vedhæftes ansøgningen eller eftersendes (hent bilaget her). 
Læs mere om oplysningsaktiviteter