Andre støttemuligheder

Undertiden ønsker danske foreninger også at yde anden form for støtte til sydpartnerens udviklingsarbejde end en forsendelse og søger derfor at rejse penge til egentlige udviklingsprojekter. Det kan være gennem private indsamlinger eller ved at sende ansøgninger til private eller offentlige donorer.

GTS-puljen giver ikke mulighed for at finansiere sådanne projektaktiviteter, men sekretariatet deler gerne deres vurdering af, om forudsætningerne for sådanne lidt større ambitioner er til stede på baggrund af den erfaring, der er indhøstet fra tildeling af forsendelsesbevillinger.

Ønsker den danske forening at gå videre med disse planer, henvises der til CISU, som tilbyder både kurser, rådgivning og finansiering af mindre udviklingsprojekter: www.cisu.dk

Diasporaorganisationer, der sender til deres oprindelsesland, kan søge midler til projekter i Somalia og Afghanistan hos Dansk Flygtningehjælps Diasporapulje. Læs mere her