Regnskab

Regnskabet er en væsentlig del af afrapporteringen, og I skal selv stå for det samlede regnskab. 

Dokumentation og bilag

Det er jeres ansvar, at I har dokumentation for samtlige udgifter, som I skal have refunderet, dvs. alle originale kvitteringer mv. Det gælder såvel udgifter, der er betalt i Danmark som i modtagerlandet. Kvitteringerne skal være nummererede, og numrene skal svare til det nummer og den beskrivelse af udgiften, som I angiver i jeres regnskab.

 

Valutakurs

Husk at dokumentere den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, I betalte for noget i modtagerlandet. Hvis det ikke er muligt, anvender GTS den kurs, der angives af www.oanda.com for den pågældende dag.

Afvigelser fra oprindeligt budget

Det kan ske, at der, når alt er gjort op, er afvigelser fra det budget, I oprindeligt havde lavet. I de tilfælde skal I orientere GTS. Er udgifterne steget væsentligt mere, end I havde regnet med, kan I søge om en tillægsbevilling. Har I betalt mindre, end I oprindeligt regnede med, skal for meget udbetalt acontobeløb betales tilbage til GTS.

Regnskabet kan med fordel vedhæftes i en mail, men de originale kvitteringer skal sendes med almindelig post til DMRU. 

Hent format til kørselsgodgørelse i forbindelse med afhentning af udstyr

Hent format til regnskab